BiH među zadnjima u svijetu po pokrivenosti digitalnim signalom

0
431
Source/Author: večernji.ba
Source/Photo: večernji.ba

Mostar, 13.04.2017.-Bosna i Hercegovina je među zadnjima u svijetu po pokrivenosti digitalnim signalom, kazao je u četvrtak u Mostaru generalni direktor Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) Predrag Kovač, ocijenivši kako su do sada digitalnim signalom u BiH pokriveni Banja Luka, Sarajevo i Mostar.

Kada je u pitanju širenje govora mržnje u medijima, direktor RAK-a ističe: “U zadnje vrijeme smo primijetili da se govor mržnje, koji je jedno vrijeme bio isključivo na web portalima, polako, ali sofisticirano vraća u elektronske medije”, dodavši kako je cilj RAK-a da to spriječi pravovremenim djelovanjem.

Pomoćnica direktora za emitiranje Helena Mandić govorila je o pregledu povreda i odgovarajućim kaznama koje RAK može izreći.

– Pregled povreda i odgovarajućih kaznih je dokument koji je propisan Zakonom o komunikacijama, a Agencija je zadužena da napravi prijedlog i da ga uputi Vijeću ministara BiH na usvajanje. Taj pregled povreda i kazni je pregled odredbi nekih podzakonskih akata koje mi primjenjujemo i odgovarajućih sankcija koje se mogu izreći za kršenje tih odredbi – kazala je Mandić, ustvrdivši kako je novina raspon kazni koje Agencija može izreći.

– Broj sankcije je povećan. Prošle godine smo izrekli dosta izvršnih mjera u skladu sa zakonom i dosta sankcija, što je rezultat djelom pojačanog broja prigovora koje smo prošle godine primili – naglasila je.

Regulatorna agencija za komunikacije organizira savjetodavne sastanke sa svim nositeljima dozvola, a jedan od tih sastanaka održan je danas u Mostaru.

Tom je prigodom bilo riječi o pregledu povreda i odgovarajućih kazni koje izriče Agencija, poštivanju propisa Agencije, te mogućem djelovanju Agencije u pogledu radio frekventnog spektra.

Savjetodavni sastanci imaju za cilj predstavljanje revidiranog pregleda povreda i odgovarajućih kazni koje izriče Regulatorna agencija za komunikacije, a koje je stupilo na snagu početkom 2017. godine, te konsultiranje nositelja dozvola o mogućim djelovanjima u pogledu radio frekventnog spektra.