EU: Postignut dogovor o direktivi protiv SLAPP tužbi

0
65
Source/Author: Hina/HND

Države članice EU-a i Europski parlament postigli su u četvrtak politički dogovor o novim pravilima za zaštitu novinara i aktivista za ljudska prava od strateških tužbi protiv sudjelovanja javnosti (SLAPP), koje služe za zastrašivanje i ušutkavanje kritičara.

“Korištenje SLAPP tužbi za ušutkavanje ljudi koji govore o pitanjima od javnog interesa rastući je fenomen”, objavilo je španjolsko predsjedništvo.

Nova pravila odnose se na tužbe u građanskim predmetima s prekograničnim implikacijama, to jest kad se tužitelj, tuženik i sud ne nalaze u istoj zemlji ili kad je čin javnog sudjelovanja, primjerice članak, videozapis ili umjetničko djelo, od važnosti za više država članica.

Direktiva, između ostaloga, omogućava sucima da brzo odbace očito neutemeljene tužbe protiv novinara te uspostavlja nekoliko zaštitnih mjera i pravnih lijekova, poput naknada štete žrtvama SLAPP-tužbi ili odvraćajućih kazni za one koji podižu takve tužbe.

Tužbe za klevetu mogle bi se podnijeti samo sudu u matičnoj zemlji tuženika, dok države članice ne bi trebale priznavati presude trećih zemalja u SLAPP tužbama protiv pojedinaca i poduzeća koji borave ili imaju poslovni nastan na njihovu državnom području.

“Naša je demokracija u opasnosti kada bogati i moćni mogu ušutkati kritičare na sudu samo zato što govore o stvarima od javnog interesa. S novim zakonom, EU će štititi novinare i branitelje ljudskih prava od neutemeljenih sudskih postupaka”,rekao je španjolski ministara pravosuđa Felix Bolanos.

Nova pravila omogućit će pojedinicima protiv kojih su usmjerene SLAPP tužbe niz postupovnih jamstava i zaštitu. Između ostaloga, moći će od suda tražiti odbacivanje zahtjeva u ranoj fazi. Ako se zahtjev smatra očito neutemeljenim, sudac može odlučiti odbaciti zahtjev u najranijoj mogućoj fazi postupka. Također će moći tražiti financijsko osiguranje od osobe ili tvrtke koja podnosi tužbu, a sud može tražiti da tužitelj da jamstvo za pokrivanje troškova postupka.

“Novi zakon odvratit će one koji žele podnositi SLAPP tužbe da to učine i pomoći žrtvama tih tužbi. Želimo zaštiti one koji preuzimaju rizik kako bi građani bili informirani o stvarima od interesa za naša društva”, izjavila je potpredsjednica Komisije Vera Jourova.

Izvor: HND