Gazetarët e rajoneve të Gjilanit dhe të Ferizajt në punëtorinë e tretë të AGK dhe UN WOMENŽao nam je, ne postoji prijevod na raspolaganju za ovaj podatak na Pristina jezik


Association of Journalists of Kosovo, Pristina, 09/03/2020