Izvještaj „Indikatori nivoa medijskih sloboda i bezbjednosti novinara u BiH“ prestavljen polaznicima Novinarske akademije 2017

0
284
Source/Author: BHN
Source/Photo: BHN

img_6380JAHORINA, 07.06.2017. – Izvještaj „Indikatori nivoa medijskih sloboda i bezbjednosti novinara u BiH“ predstavljen je jučer na Jahorini, u okviru Novinarske akademije 2017. Izvještaj je nastao u okviru projekta Regionalne platforme za zagovaranje medijskih sloboda i bezbjednosti novinara na Zapadnom Balkanu, u kome učestvuje šest novinarskih udruženja iz regiona sa ciljem unapređenja vlastitih kapaciteta, efikasne zaštite slobode izražavanja i sigurnosti novinara.

 

 

 

img_6386

Novinarska akademija 2017 posvećena je tehnikama i metodama istraživanja tema u vezi sa jačanjem mira, tolerancije i stabilnosti post-konfilktnim društvima. Učesnici/ice, studenti/ice novinarstva i drugih oblasti društvenih nauka, kao i mladi novinari/ke upoznaćese sa zakonskim okvirom u BiH za zaštitu ljudskih prava, samoregulacijom i izvještavanjem u post-konfilktnim društvima; primjenom Kodeksa za štampu i online medije u BIH; pojmom i praksom suočavanja sa prošlošću te sa standardima fer, balanisranog i objektivnog izvještavanja o osjetljivim temama vezanim za rat, zločine, progone stanovništva i druge oblike kršenja ljudskih prava.

 

 

 

 

img_6373Novinarska akademija 2017, peta po redu, okupila je 25 studenata iz cijele BiH i veliki broj predvača u hotelu Vučko na Jahorini. Akademiju je organiziralo Udruženje/udruga BH novinari uz podršku Ambasade SAD u BiH.