Koalicija za slobodu medija: Poverenik treba da nauči koja je uloga medija u demokratskom društvu

0
44
Source/Author: NUNS

Koalicija za slobodu medija je zabrinuta je zbog činjenice da je, prilikom vršenja inspekcijskog nadzora, povodom postupanja načelnika beogradske policije Veselina Milića na konferenciji za novinare 3.5.2023. godine, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštutu podataka o ličnosti  utvrdio da nije bilo propusta načelnika beogradske policije, nego da su za iznošenje podataka o maloletnim licima krivi mediji koji su izveštavali sa te konferencije. Na ovaj način institucija Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti pokazala je duboko nerazumevanje novinarske profesije kao i uloge medija u demokratskom društvu.

Podsećamo javnost da novinari do spiska dece koje je maloletni K.K. hteo da ubije novinari nisu došli na protivpravan način, nego je spisak učinio dostupnim javnosti upravo načelnik beogradske policije koji je spisak pokazao na konferenciji za novinare. Stav Poverenika prema kojem su zakon prekršili novinari i mediji koji su izveštavali sa konferencije za medije, ne samo da je suprotan osnovim postulatima slobode izražavanja, nego je suprotan osnovnim pravilima logike.

Postavljamo pitanje Povereniku kako je moguće da onaj ko informaciju učini dostupnom javnosti ne bude odgovoran, nego da je odgovoran onaj ko je preneo informaciju i to informaciju koju je javnosti učinio dostupnom načelnik beogradske policije lično na konferenciji za medije? Zašto su se na konferenciji za medije pojavile informacije i spiskovi koje novinari ne bi trebalo da prenesu?

Pozivamo Poverenika da, kada to već nije učinio novinarima BIRN-a, odgovori javnosti do kojih je saznanja do sada došao prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora, da li se iz zapisnika o do sada sprovedenom inspekcijskom nadzoru zaista može zaključiti da su zakon prekršili mediji koji su izveštavali sa konferencije za novinare, a ne onaj ko je spisak pokazao i na taj način ga učinio dostupnim javnosti i da koristeći sopstvena ovlašćenja okonča inspekcijski nadzor, bez obzira na postupak unutrašnje kontrole, jer smatramo da Poverenik ima dovoljno informacija kako bi doneo odluku da li je u konkretnom slučaju prekršen zakon ili nije.

Koaliciju za slobodu medija čine: Asocijacija medija, Asocijacija onlajn medija (AOM), Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV), Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), Poslovno udruženje Asocijacija lokalnih i nezavisnih medija „Lokal Pres“, Slavko Ćuruvija Fondacija i GS KUM Nezavisnost.