KONKURS: Zaštita medijskih sloboda i slobode izražavanja na Zapadnom Balkanu

0
391
Source/Author: Regionalna Platforma Zapadnog Balkana za zagovaranje medijskih sloboda i sigurnosti novinara

Sarajevo, 14.08.2017. – Otvoren konkurs za dodjelu podrške projektima manje vrijednosti. Rok za prijavu: 31.08.2017.

Udruženje/Udruga BH novinari u saradnji s partnerskim organizacijama iz regiona poziva organizacije civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, Makedonije, Kosova*, Crne Gore i Srbije koje se bave zaštitom ljudskih prava da se se u partnerstvu s novinarima, njihovim  udruženjima, sindikatima, mrežama i medijskim organizacijama prijave za finansijsku podršku projekatima manje vrijednosti “Zaštita medijskih sloboda i slobode izražavanja na Zapadnom Balkanu”.

 Konkurs ima dva prioriteta:

(1) podrška projektima koji se bave problemima i preprekama na koje nailaze novinari izloženi različitim vrstama pritisaka i

(2) podrška projektima koji se fokusiraju na pritiske kojima su izloženi aktivisti za ljudska prava u pogledu slobode izražavanja.

Ukupna vrednost projekata manje vredosti je 267 000 EUR. Program je organizovan u dvije cjeline

(1) podrška regionalnim projektima u visini 30 000 – 40 000 EUR po projektu

(2) podrška nacionalnim projekte u visini 5000 – 10000 EUR po projektu.

U zavisnosti od kvaliteta prijava, planira se dodjela 15 projekata (5 većih regionalnih i 10 manjih za nacionalne projekte).

Konkurs je otvoren od 14. 08. do  31. 8. 2017. u 23:59:59.

 

Konkursna dokumentacija

Smjernice za podnosioce, prijavni obrazac i prijavni obrazac budžeta nalaze se na web stranici projekta http://safejournalists.net.

Radni jezik konkursa je engleski, što podrazumeva da su konkursna dokumentacija, komunikacija sa zainteresovanim stranama i projektne prijave na  engleskom jeziku.

Pitanja o uslovima konkursa mogu se postaviti na email adresu [email protected].

Odgovori na poslata pitanja će biti objavljeni na sajtu projekta http://safejournalists.net 20.8.2017.

Rezultati konkursa

Rezultati konkursa će biti objavljeni 20. septembra na web stranici projekta http://safejournalists.net.

Tehničku pomoć u sprovođenju konkursa pruža Zaklada SOLIDARNA.

Ovaj konkurs sprovodi Hrvatsko novinarsko društvo (HND) u sklopu šireg projekta “Regionalna platforma zapadnog Balkana za zagovaranje medijskih sloboda i sigurnosti novinara” zajedno sa partnerskim novinarskim organizacijama iz Srbije (NUNS), BiH (BHN), Crne Gore (SMCG), Kosova (AGK) i Makedonije (ZNM), uz finansijsku podršku Evropske komisije (IPA) i sufinansiranje Ureda za udruge Vlade RH.

*Ovaj naziv ne prejudicira status i u skladu je s Rezolucijom 1244 i mišljenju Međunarodnog suda pravde o kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti.