AGK: Raporti konfirmon gjetjet tonaKOSOVA – E renditur: 70 (+ 5 vende)

Ne biseduam me kryetaren e Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, Gentiana Begolli

Raporti i “Reporterëve pa kufij” konfirmon atë që ne si Asociacion i Gazetarëve të Kosovës e kemi proklamuar në vazhdimësi- se mediat tona po ballafaqohen me probleme të shumta dhe të ndryshme. Edhe pse Kosova ka shënuar përparim këtë vit duke u ngritur për pesë pozita (vendi 70) dhe po ashtu qëndron më mirë krahasuar me disa prej vendeve të rajonit- për ne janë shqetësuese gjetjet e organizatës “Reporterët pa Kufij”. Konsideroj se raporti pasqyron gjendjen reale, e cila është jo e kënaqshme sa i përket lirisë së medieve në Kosovë

Disa nga shqetësimet e përbashkëta, janë sulmet fizike, kërcënimet dhe linçimet ndaj gazetarëve, por edhe sulmet kibernetike, cak i të cilave kanë qenë disa mediume. Po ashtu sfidë vazhdon të jetë mungesa e transparencës sa i përket pronësisë së mediave, fakt ky që ato i bënë më të ekspozueshme karshi ndikimeve dhe presioneve që për qëllim kanë cënimin e lirisë së fjalës dhe raportimit profesional të gazetarëve.
Ashtu siç evidentohet edhe në raport, shumë media në Kosovë ballafaqohen me paqëndrueshmëri financiare, gjë që i bën ato të ndjeshme ndaj ndikimeve politike dhe kjo shpesh çon në vetë-censurim. Kur vije puna tek mediumet e komuniteteve pakicë, shumica prej tyre janë në prag të shuarjes, duke mbijetuar kryesisht nga donacionet e huaja.
Si shumëçka tjetër në Kosovë, edhe media është e ndarë ne vija etnike, ku qasja në informacion shpesh është e kufizuar në një grup etnik dhe politik. Por, ne si Asociacion vazhdimisht jemi angazhuar që nëpërmjet aktiviteteve të përbashkëta me kolegët e komuniteteve tjera, të tejkalohen dallimet etnike dhe mediet të inkurajohen që ta luajnë rolin e tyre për informim të saktë dhe objektiv, pavarësisht dallimeve etnike apo çfarëdo qofshin ato.
Me gjetjet e këtij raporti- ashtu siç kemi vepruar në vazhdimësi, ne do t’i alarmojmë institucionet relevante dhe do të avokojmë në funksion të krijimit të një ambienti më të sigurt të të bërit gazetari.

Maja Vasic-Nikolic, safejournalists.net, Belgrade, 22/04/2020