List Danas nije uvredio Đorđa Vukadinovića

0
295
Source/Author: Danas, A. R.

BEOGRAD, 18.07.2017. – List “Danas” nije povredio čast i ugled urednika “Nove srpske političke misli” Đorđa Vukadinovića, presudio je Apelacioni sud u Beogradu. Vukadinović je 2010. godine tužio tadašnjeg glavnog i odgovornog urednika “Danasa” Zorana Panovića i izdavačku kuću “Dangraf ” zbog teksta koji je objavljen 18. maja 2010. godine u kulturnom dodatku Beton, pod naslovom “Moj obračun sa njima”.

Tekst je napisala novinarka Milica Jovanović, a Đorđe Vukadinović se označava kao “kriptofašistički analitičar”. On je tužbom tražio 400.000 dinara za povredu ugleda, časti i prava ličnosti objavljivanjem netačnih i uvredljivih informacija, kao i da se naloži Zoranu Panoviću da po pravosnažnosti objavi presudu u listu “Danas”.

Prethodno je beogradski Viši sud u aprilu 2016. godine odbio te Vukadinovićeve zahteve, a on se na tu odluku žalio Apelacionom sudu.

U presudi Apelacionog suda se navodi da je Vukadinovićeva žalba neosnovana i da je Viši sud pravilno utvrdio činjenično stanje i pravilno zaključio da informacije iznete u spornom tekstu predstavljaju vrednosne sudove autora i da je termin “kriptofašistički” vrednosni a ne činjenični iskaz.

Navodi se i da je sporni članak usredsređen na lingvistička pitanja, a ne na ličnost i privatni život tužioca i da izraz “kriptofašistički analitičar” kao vrednosno mišljenje nije izneto u nameri javnog omalovažavanja tužioca, odnosno Vukadinovića.

Dodaje se da je Vukadinović kao aktivni učesnik u javnim debatama o političkim i društvenim temama dužan da ispolji viši stepen tolerancije na kritiku koja je u konkretnom slučaju prihvatljiva, kao i da nije reč o informaciji koja je podobna da tužiocu prouzrokuje duševne bolove zbog povrede ugleda i časti, koji bi opravdali dosuđivanje novčane kazne.

Ovo je drugi spor koji je Vukadinović izgubio protiv Danasa. Prvi je izgubio od kolumniste “Danasa” Svetislava Basare, izdavačke kuću “Dangraf” i Zorana Panovića, zbog Basarine kolumne iz februara 2010. godine.