MUP, Tužilaštvo i udruženja za veću bezbednost novinara

0
350
Source/Author: [:rs]N1, Vojislva Stevanović[:]
Source/Photo: [:rs]danas.rs[:]

BEOGRAD, 26.12.2016. – Ministarstvo unutrašnjih poslova, Republičko javno tužilaštvo i predstavnici novinarskih udruženja potpisali su sporazum o saradnji i merama za podizanje nivoa bezbednosti novinara.

Biljana Popović – Ivković rekla je da je cilj potpisanog Sporazuma maksimalna zaštita novinara, a da taj dokument definiše “bliskiju saradnju i komunikaciju” MUP-a, Republičkog javnog tužilaštva i novinarskih udruženja. Ona je rekla da Sporazum predviđa formiranje stalne radne grupe za njegovo sprovođenje i redovne sastanke u narednom periodu.

“Važno je što ćemo imati stalnu i kontinuiranu saradnju, jer baze podataka se razlikuju u MUP-u, u tužilaštvima i udruženjima novinara. Događa se u nekim situacijama da novinari prijave napad nekim udruženjima, a da to ne učine u MUP-u ili nadležnim tužilašvima”, ocenila je Biljana Popović-Ivković.

Tužilac za visokotehnološki kriminal Branko Stamenković rekao je da je Republičko javno tužilaštvo oduvek posvećivalo izrazitu pažnju slučajevima napada na novinare i da su sve raspoložive resurse upotrebljavali kako bi rešili te slučajeve.

“Nismo uvek bili uspešni. Nažalost postoje određena ograničenja koja su, prevashodno, dokaznog karaktera, ponekada i zakonskog. Čini mi se da je potpisivanje ovog sporazuma korak u dobrom pravcu, koji će uspeti da podvuče crtu u vezi onoga što je do sada urađeno i da ćemo analizom onoga što je do sada bilo uspeti da postavimo pravac postupanja”, rekao je Stamenković.

On je kazao da će Sporazum poslužiti novinarima da razumeju šta je uopšte krivično delo, na koji način organi mogu da reaguju kako bi došlo do usklađivanja svih baza podataka, a da u bazi Republičkog javnog tužilaštva od početka vođenja postupaka ima oko 70 predmeta u raznim fazama postupanja.

Naveo je da će zajednička radna grupa uskoro biti formirana na dva nivoa – jedan nivo je opšteg tipa sastavljen od visokih predstavnika svih strana potpisnica koji će analizirati predmete i događaje koji su u toku, dok će drugi nivo biti pojedničane radne grupe formirane na nivou apelacionih javnih tužilaštava nastavaviti konkretno postupanje u tim predmetima.

“Bitna je obuka koja će biti sprovedena kako u javnim tužilaštvima, u direkcijama policije, tako i u novinarskim udruženjima, gde ćemo uzajamno jedni druge uspeti da podučimo o svim elementima neophodnim da bismo imali uspešno krivično pravno postupanje”, rekao je Stamenković.

Predsednica Udruženja novinara Srbije Ljiljana Smajlović rekla je da postoji izvesna doza nepoverenja između novinara i države, ocenivši da je Sporazum važan vid građenja poverenja, što je ključno.

“Važno je da saznamo zašto se ne mogu otkriti napadači na Davora Pašalića iz Foneta, da saznamo zašto još nisu pronađeni oni koji su postavili bombu pod prozor Dejana Anastasijevića”, rekla je Ljiljana Smajlović.