NDNV: Ugraditi u zakon pravila u slučaju napada na novinare

0
360
Source/Author: Beta

NOVI SAD, 19.12.2017. – Medijski eksperti Nezavisnog društva novinara Vojvodine zatražili su od zakonodavaca u Srbiji da na zakonski nivo podignu Pravila za hitno postupanje u slučaju napada na novinare, koja su predviđena Sporazumom o saradnji i merama za podizanje nivoa bezbednosti novinara.

Oni su ocenili da bi ugrađivanje tih pravila u zakone predstavljalo bolju garanciju da će se u potpunosti i efikasno primeniti Sporazum, jer je to osnovni preduslov da se novinari ohrabre da prijavljuju pretnje koje su mnogobrojne, i da dođe do upostavljanja međusobnog poverenja između novinara i medija, i institucija nadležnih za slučajeve ugrožavanja bezbednosti novinara, navodi se u publikaciji „Novinari između slobode i odgovornosti“, koju je danas objavio NDNV.

Taj Sporazum su krajem prošle godine potpisali predstavnici Republičkog javnog tužilaštva, MUP-a Srbije i novinarskih i medijskih udruženja i asocijacija, ali je nedavno većina udruženja zamrzla svoj status u Radnoj grupi, jer su nezadovoljni sprovođenjem Sporazuma.

Eksperti NDNV-a su dodali da je potrebno unaprediti efikasnost Stalne radne grupe za bezbednost novinara kroz uspostavljanje pozicije tehničkog koordinatora, zatim uspostaviti operativnu podršku u MUP-u koja bi bila dostupna novinarima u hitnim situacijama, kao i precizno definisati koja se krivična dela učinjena na štetu novinara, a u vezi sa poslom koji obavljaju, ubrajaju u kategoriju krivičnih dela kojima se Stalna radna grupa bavi.

Potrebno je i ujednačiti praksu u postupanju pravosuđa u slučajevima napada, pretnji i zastrašivanja, neophodno je preduzeti mere da bi napadi, pretnje i drugi oblici ugrožavanja medijskih sloboda, odnosno novinara i drugih medijskih aktera, bili praćeni adekvatnom i efikasnom istragom i sudjenjem.

Neophodno je da se precizno definišu interne procedure funkcionisanja, odnosno da se usvoji Pravilnik o radu Stalne radne grupe.

Preporučili su i da se organizuju zajedničke obuke sudija i novinara, da bi se bolje međusobno upoznali, bolje se razumeli i imali više poverenja jedni u druge.

Ocenili su da bi podnošenje tužbe za naknadu štete protiv medija trebalo usloviti prethodnim obraćanjem radi mirnog rešenja spora. Ukazuju da bi prilikom odmeravanja visine naknade štete trebalo voditi računa i o tome da li bi njena visina ugrozila rad medija, a zalažu se da se prilikom donošenja presude kao dokazi uzmu u razmatranje i odluke Komisije za žalbu Saveta za štampu u vezi sa tuženim medijima.

U vezi s tužbama protiv medija po Zakonu o autorskim i srodnim pravima, eksperti NDNV-a su ocenili da je potrebno inicirati pregovore udruženja novinara i fotografa radi usaglašavanja cenovnika.

Publikacija „Novinari između slobode i odgovornosti“ nastala je u okviru projekta „Medijske slobode i sudska praksa“ koji je sufinansiralo Ministarstvo kulture i informisanja Srbije.

Ona sadrži i statistiku o postupcima protiv medija vode na osnovu Zakona o javnom informisanju i medijima, na osnovu Zakona o autorskim i srdonim pravima, kao i o krivičnim prijavama za ugrožavanje bezbednosti novinara.