Parlament BiH snosi najveću odgovornost za opstanak BHRT–a

0
74
Source/Author: BHJA

Upravni  odbor Udruženja/udruge BH novinari daje punu podršku  zahtjevima Samostalnog sindikata radnika BHRT –a i njihovom posljednjem apelu za rješavanje finansijskih i drugih teškoća u funkcioniranju javnog medijskog servisa na nivou države, te stvaranju uvjeta za siguran i plaćen rad za 800 novinara/ki i drugih uposlenika/ca.

Samostalni sindikat radnika BHRT-a je u srijedu uputio alarmantano pismo Parlmentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine kao osnivaču ovog medija, zatim Upravnom odboru i menadžmentu BHRT –a, te ostalim nadležnim lokalnim i međunarodnim tijelima i organizacijama za „spas“ BHRT od finansijke propasti. U svom apelu, Samostalni sindikat radnika BHRT –a traži stabilno finansiranje javnog RTV servisa i  podsjeća kako je to jedan do 14 prioriteta na evropskom putu BiH, naglašavajući istovremeno kako se  radnici tog medija nalaze na rubu egzistencije. Ranije je saopćeno da entiteski javni servisi – RTRS i RTVFBiH duguju BHRT – u 80 miliona KM od naplaćene takse, odnosno 15 miliona za pružene, a neplaćene usluge.

Upravni odbor BH novinara podsjeća kako nadležne institucije BiH više od decenije ne žele riješiti problem stabilnog finansiranja BHRT, dozvoljavajući čak i da jedan od servisa – RTRS, javno krši Zakon o javnom RTV sistemu više od 6 godina bez ikakvih reakacija ili sankcija za takvo postupanje. Finansjska destabilzacije BHRT –a postala je plodno tle i za političko – nacionalna uplitanja u rad ovog medija, koja nisu bila u direktnoj vezi samo sa imenovanjima članova/ca uprave, direktora/ica i urednika/ica, već  su uticala i na unuatrnju destabilizaciju, loše programske odluke i nacionale podjele među uposlenicima.

Upravni odbor BH novinara smatra da teret i odgovornost za rješavanje bezakonja u raspodjeli RTV takse među tri emitera, programskoj stabilnosti i politički nezavisnom upravljanju ovim javnim medijem moraju biti na osnivaču – Parlamentarnoj skupštini BiH, zatim na Regulatornoj agenciji za komunikacije (RAK), kao regulatoru profesionalnog i zakonitog rada nositelja dozvolje za javno emitiranje, te na međunarodnoj zajednici BiH koja je garant poštivanja prava na slobodu informisanja i pristupa javnim i pluralnim informacijama za sve građane. Svaka od navedenih institucija/organizacija mora preuzeti dio svoje odgovornosti i početi tražiti rješenja za opstanak BHRT i dostojan, plaćen rad njegovih uposlenika.

Istovremeno, Upravni odbor BH novinara poziva upravu i menadžment BHRT da sa mnogo više odgovornosti i transparetnosti ponudi javnosti svoje strategije i planove za „spas“ BHRT. Javnost, profesionala medijska zajednica i građani BiH koji plaćaju RTV taksu očekuju od menadžmenta i Upravnog odbora BHRT –a da ponudi nove, inovativne modele upravljanja javnim medijem i javnim resursima u interesu građana, pošteniju i racionalniju raspodjelu novca za plaće i druga primanja svih uposlenih, kao i kreiranje kvalitetnih i modernih programskih sadržaja.

Rješenje finansijskih, programskih i tehničkih teškoća u BHRT –u nije moguće (samo) intervencijom i odlukama izvan RTV doma, već traži više angažmana i odgovornosti onih koji vode ovaj medij i njime upravaljaju!        

Upravni odbor Udruženja/udruge BH novinari