Počeo sastanak Regionalne mreže za zaštitu i sigurnost novinara na Zapadnom Balkanu

0
319
Source/Author: BHN

Beograd, 11.05.2017.-Dvodnevni sastanak Regionalne mreže za zaštitu i sigurnost novinara na Zapadnom Balkanu počeo je danas u Beogradu, sa fokusom na analizu rezultata postignutih u okviru  SEWP platforme, odnosno jačanja regionalnog mehanizma za zaštitu i zagovaranje slobode izražavanja, prava i sigurnosti novinara.

Članice mreže će diskutovati o rezultatima predstavljanja nacionalnih izvještaja o medijskim slobodama u šest zemalja regiona, budućim zagovaračkim aktivnostima fokusiranih na unapređenju saradnje sa lokalnim vlastima, kao i ključnim izazovima strateškog pozicioniranja novinarskih asocijacija i stvaranju povoljnog pravnog i društvenog okruženja za medijski pluralizam. Jedan od rezultata sastanka treba da bude i kreiranje regionalne strategije javnog zagovaranja medijskih sloboda.

Sastanak je dio Regionalne platforme Zapadnog Balkana za zastupanje sloboda medija i sigurnosti  novinara, koju sprovodi šest novinarskih asocijacija iz regiona: Nezavisno udruženja novinara Srbije (NUNS), Udruga/Udruženje BH novinari, Sindikat medija Crne Gore, Udruženje novinara Makedonije, Udruženje novinara Kosova i Hrvatsko novinarsko društvo.