SafeJournalists dhe partnerët e MFRR: Solidaritet dhe mbështetje e plotë për Hrvoje Zovko në betejën e mëtejshme ligjore

  0
  20
  source: canva

  Këshilli i Gjykatës së Lartë vendosi më 10 prill 2024, duke rrëzuar vendimet e mëparshme të gjykatave më të ulëta, të cilat kishin përcaktuar se vendimi i Radiotelevizionit Kroat (HRT) i vitit 2018 për ndërprerjen e kontratës së punës të Hrvoje Zovkos, presidentit të Shoqatës së Gazetarëve Kroatë (CJA) dhe më pas kryeredaktor i HTV4, ishte i paligjshëm dhe përfundimi i pajustifikuar. Gjykata e Lartë arriti në përfundimin se grindja verbale midis Zovkos dhe Katarina Periša Čakarun, redaktore e lartë e Shërbimit Mediatik Informativ të HRT, përbënte “sulm ndaj punëdhënësit, fyerje dhe sulm ndaj nderit dhe reputacionit të punëdhënësit” dhe kështu përfaqësonte një shkelje veçanërisht e rëndë e detyrimeve të punës.

  Në shtator të vitit 2018, Hrvoje Zovko kërkoi nga redaktori epror i tij Periša Čakarun që të lirohej nga detyrat e tij si redaktor ekzekutiv i HTV4, duke përmendur shqetësimet e censurës. Kjo çoi në një takim i cili u përshkallëzua në një debat, duke rezultuar në shkarkimin e përmbledhur të Zovkos. Bazuar në dëshmitë e punonjësve të HRT-së, si Gjykata Komunale në Zagreb, ashtu edhe ajo e Qarkut në Rijekë dolën në përfundimin se nuk kishte sjellje të dhunshme nga Zovko ndaj eprorit apo kolegëve të tjerë, duke përjashtuar kështu ndonjë arsye të vlefshme për shkarkimin e tij të shkurtuar.

  Nga viti 2019 deri në vitin 2022, HRT humbi shtatë çështje gjyqësore kundër Zovkos, e cila u pasua nga vendimi i Gjykatës së Lartë në vitin 2024.

  Ky vendim i Gjykatës së Lartë është plot mospërputhje, pasi këshilli gjyqësor ka injoruar plotësisht rrethanat kyçe të ngjarjeve dhe dëshmitë e dëshmitarëve. Më 29 tetor 2019, Gjykata Komunale në Zagreb nxori një vendim jo të formës së prerë duke e shpallur shkarkimin të paligjshëm. Pas një viti, në vitin 2020, Gjykata e Qarkut në Rijekë e la në fuqi këtë vendim, duke hedhur poshtë ankesën e HRT-së dhe duke konfirmuar se shkarkimi i Hrvoje Zovkos më 25 shtator 2018 ishte i paligjshëm. HRT u urdhërua të rikthejë Zovkon në detyrën e tij si koordinator-redaktor në Shërbimin Informativ Mediatik të HRT-së. Në vendimin e gjykatës së qarkut, ndër të tjera, thuhej se “provat e paraqitura nuk vërtetonin se ndonjë pjesëmarrës në incident ka kapur dorën e paditësit për ta qetësuar atë dhe as nuk ka pasur sjellje të dhunshme apo kërcënime nga ana e paditësit. Gjykata në mënyrë specifike i gjeti të pavërtetuara pretendimet në njoftimin e pushimit për goditjen me grushte në tryezë dhe sjelljen e paditëses që ‘frikësoi’ pesë punonjëse femra dhe krijoi një mjedis frikësues, armiqësor dhe fyes për të pandehurën.” Pas humbjes së dy rasteve gjyqësore, HRT kërkoi nga Gjykata Supreme e Republikës së Kroacisë që të rishikojë vendimin.

  Qëndrimet e Gjykatës së Lartë janë në kontrast me dy instancat gjyqësore më të ulëta, të cilat, pas shqyrtimit të provave, vendosën se “gjykata, bazuar në përcaktimet faktike, arrin në përfundimin se ka pasur një ndërprerje në komunikimin ndërmjet paditësit dhe eprorit të tij, por shkalla e të mos justifikojë një pushim të shkurtër nga puna.”

  Hrvoje Zovko planifikon të kundërshtojë vendimin e Gjykatës së Lartë me një ankesë kushtetuese dhe do të vazhdojë betejën e tij ligjore përpara Gjykatës Kushtetuese. Duke qenë se punësimi i Zovkos në HRT u ndërpre menjëherë pasi ai mori rolin e presidentit të CJA-së dhe kundërshtoi kontrollin e censurës mbi punën gazetareske në transmetuesin publik, Shoqata e Gazetarëve Kroatë përsërit mbështetjen e saj për presidentin dhe të gjithë anëtarët e saj, duke u zotuar të përdorë të gjitha mjetet në dispozicion për të siguruar mbrojtjen ligjore të të drejtave të tyre profesionale dhe të punës.

  Rrjeti SafeJournalist dhe organizatat partnere MFRR japin mbështetje të plotë për Hrvoj Zovko, CJA dhe gazetarët kroatë në luftën për të raportuar pa censurë dhe presion. Presim që Gjykata Kushtetuese të shohë parregullsitë e bëra nga Gjykata Supreme e Kroacisë në vendimin e saj.

  Nënshkruar nga:

  SafeJournalists Network

  Association of Journalists of Kosovo

  Association of Journalists of Macedonia

  BH Journalists Association

  Croatian Journalists’ Association

  Independent Journalists Association of Serbia

  Trade Union of Media of Montenegro

   

  Media Freedom Rapid Response

  The European Federation of Journalists (EFJ)

  International Press Institute (IPI)

  OBC Transeuropa (OBCT)