Potrebno raditi na strategiji saradnje institucija vlasti sa civilnim društvom

0
310
Source/Author: BHN
Source/Photo: BHN

Neum, 26.04.2017.-Značajnijeg napretka u oblasti slobode izražavanja u prethodnom periodu nije bilo, a slučajevi političkih pritisaka i zastrašivanja novinara potrebno je da budu adekvatno pravnopraćeni, neki su od zaključaka Treće godišnje konferencije o stanju ljudskih prava i sloboda u Bosni i Hercegovini.

Pored toga, naglašeno je i da je potrebno značajno poboljšati strateški, pravni, institucionalni i politički okvir za poštivanje ljudskih prava i bolju saradnju sa organizacijama civilnog društva.

„Vlasti u BiH su u prethodnom periodu postigle određeni napredak u uspostavljanju institucionalnih mehanizama za saradnju sa organizacijama civilnog društva, no i dalje treba razvijati strateški okvir za saradnju sa civilnim društvom, i to se odnosi se na sve institucije“, rekla je ombudsmanka za ljudska prava Jasminka Džumhur na skupu koji se održava u Neumu.

„Postoji saglasnost kada su u pitanju javne rasprave i konsultacije putem korištenja elektronskih sredstava, ali ne smijemo zanemariti činjenicu da veliki broj građana nema pristup takvim sredstvima i samim time ni priliku da sudjeluje u online konsultacijama“, naglasila je Džumhur.

Namjera dvodnevne konferencije je predstavljanje godišnjih izvještaja sačinjenih na osnovu praćenja zaključaka sa prethodnih konferencija kao i drugih prepoznatih prioriteta u oblasti ljudskih prava i sloboda. Skup je okupio predstavnike organa zakonodavne i izvršne vlasti BiH i entiteta, međunarodnih organizacija koje djeluju u BiH, nevladinih organizacija iz BiH i inostranstva.

Kako je saopćeno iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH, očekuje se rasprava o parlamentarnom nadzoru u oblasti ljudskih prava te nastojanju da se sistemski usmjeravaju aktivnosti parlamenata s ciljem osiguranja i promocije uživanja ljudskih prava.

Treću konferenciju o stanju ljudskih prava i sloboda u BiH organizirala je Zajednička komisija za ljudska prava PSBiH u saradnji s Misijom OESS-a u BiH.