Pravosnažnom presudom odbijena tužba protiv novinarke “Politike” Olivere Milošević

0
409
Source/Author: UNS, Moma Ilić
Source/Photo: Foto: www.bg.ap.sud.rs

BEOGRAD, 27.01.2017. – Apelacioni sud u Beogradu potvrdio je prvostepenu presudu kojom je je odbijen tužbeni zahtev za naknadu nematerijalne štete Miloša Stajića iz Smedereva protiv novinarke Olivere Milošević i “Politika Novine i Magazini” d.o.o.

Stajić je u tužbi tvrdio da je pretrpeo duševne bolove zbog povrede časti, ugleda i ljudskog dostojanstva “objavljivanjem netačnih informacija” u listu “Politika” i nedeljniku “Naše novine” u julu i novembru 2013. godine i tražio da mu tuženi solidarno isplate 3. 500.000 dinara.

Tokom suđenja je utvrđeno da je u “Politikinom” tekstu, pod naslovom “Varao kupce stanova i bankare”, navedeno da je policija uhapsila Miloša Stajića, vlasnika privrednog društva “Orka” zbog prevare više od 50 porodica koima je prodavao stanove i lokale pod hipotekom. Takođe je napisano da se za aferu “Orka” zne već pet godina, te da se njen vlasnik tek pre tri dana našao iza rešeteka zbog prevare, zloupotrebe položaja odgovornog lica, neodgovornog korišćenja kredita i drugih podobnosti i falsifikovanja službene isprave.

Stajić se prema tom tekstu, sačinjenom na osnovu saopštenja MUP-a, teretio da je krajem 2007. godine od “Pireus banke” uzeo dugoročni nenamenski kredit od 650.000 evra za izgradnju poslovno-stambenog prostora u Smederevu, uz obavezu da od svakog prodatog stana otplaćuje ugovoreni iznos banci. Nepoštujući ovu obavezu, vlasnik “Orke” je bez znanja i saglasnosti banke prodao 45 stanova, 60 garažnih mesta i četiri lokala za 283.114.281 dinara i tako, kako je naveo MUP, oštetio banku za 62.700.000 dinara.

U tekstu je još navedeno da Stajić nije obavestio kupce da su nekretnine date u zalog na ime kredita, a ovi nisu mogli ni u zemljišnim knjigama da otkriju da postoji teret na tim nekretninama, jer osumnjičeni sudski službenik P. Ć. nije sproveo rešenje o hipoteci Osnovnog suda u Smederevu o uknjižbi hipoteke prvog reda u korist “Pireus banke”.

Tekst gotovo istovetne sadržine objavljen je i u “Našim novinama”. U njemu je preneta izjava Stajićevog advokata koji je rekao da nisu tačni navodi policije u krivičnoj prijavi i da će njegov klijent ubrzo biti pušten iz pritvora. Advokat je tvrdio da je sudski službenik, protiv koga je takođe podneta krivična prijava, u zemljišne knjige stavio takozvanu plombu na stanove koje je gradila “Orka” i da je svaki kupac mogao da se uveri u to, kao i da je plomba isto što i upis u hipoteke prvog reda.

U nedeljniku se zatim ističe da vlasnik “Orke” nije stao sa prevarama, odnosno da je u vreme dok je obmanjivao banku i građane našao i nove žrtve. Kao primer naveden je slučaj u Ulici Đure Daničića gde je Stajić vlasnicima uzeo kuće kako bi gradio novi stambeno-poslovni objekat koji nije ni počeo da zida. Kuće su srušene, vlasnici su praktično ostali na ulici, a samo su jednom od njih ustupljena dva stana pod hipotekom u spornom objektu. Na kraju teksta stoji da je u maju 2012. godine preduzeće “Orka” otišlo u stečaj, a da je blokada sa kamatom iznosila oko 85,2 miliona dinara.

Sud je konstatovao da je pre objavljivanja ovih tekstova novinarka pokušala da stupi u kontakt sa Stajićem, ali nije mogla to da učini jer je ovaj bio u pritvoru.

I Apelacioni sud je, kao i prvostepeni, zaključio da sporni tekst u “Politici” predstavlja” “verno preneto saopštenje MUP RS pa nema odgovornosti tuženih za štetu eventualno nastalih objavljivanjem tih informacija, nezavisno od toga da li su one nesitinite i potpune”. Istu ocenu sud je doneo i o drugom tekstu objavljenom u nedeljniku “Naše novine”.

“I po oceni ovog suda, tužena Olivera Milošević, kao autor spornih tekstova, postupala je sa odgovarajućim stepenom novinarske pažnje primerene okolnostima…”, piše u pravosnažnoj presudi Apelacionog suda u Beogradu.