Regionalna konferencija “Sloboda medija i sigurnost novinara na Zapadnom Balkanu”: Nasilje i fizički napadi na novinare u porastu

0
438
Source/Author: [:rs]Ema Tarabochia/safejournalists.net[:]
Source/Photo: [:rs]safejournalists.net[:]

BEOGRAD, 07.12.2016. – Broj napada na novinare u porastu je u poslednjih nekoliko godina, a posebno brine porast fizičkih napada i nasilja nad novinarima, upozoreno je na otvaranju dvodnevne konferencije „Sloboda medija i sigurnost novinara na zapadnom Balkanu“.

Konferenciju je organiziralo Nezavisno udruženje novinara Srbije u okviru projekta Regionalne platforme za zagovaranje medijskih sloboda i sigurnosti novinara – mreže novinarskih organizacija i sindikata u zemljama zapadnog Balkana.

Na konferenciji su predstavljeni rezultati regionalnog zagovaračkog istraživanja o slobodi medija i sigurnosti novinara koje je vodila prof. Snežana Trpevska sa Instituta za komunikacijske studije u Skopju, Makedonija. Istraživanje je provedeno u 5 zemalja regije – Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Kosovu i Makedoniji, a obuhvatilo je tri tematske cjeline –(A) zakonski okviri i njihova primena, (B) ekonomski i radni položaj novinara i (C) sigurnost novinara.

Što se tiče zakonske regulative, istraživanje pokazuje da je u većini zemalja legislativa usuglašena sa standardima, ali je implementacija zakona loša. Internet ni u jednoj zemlji nije predmet posebne zakonske regulative, ali je istraživanje zabeležilo da je bilo pokušaja cenzure. Regulatorna tela i javni servis u svim su istraživanim zemljama percipirani kao politizirani, a slično se doživljava oglašavanje države u medijima, pogotovo na lokalnom nivou.

Kleveta je u svih 5 zemalja dekiminalizirana, ali su u legislativi zadržane visoke kazne što ima velik utjecaj na autocenzuru. Na primer, u Bosni i Hercegovini čak 80 posto novinara izjasnilo se da se boje tužbi za klevetu.

Kritičko novinarstvo ‘beži’ u online sferu

Istraživanje pokazuje generalni trend da kritičko novinarstvo sve više ‘beži’ u online sferu, koja je sve više postaje zona slobodnog novinarstva, ali i meta napada. Novinari neprofitnih medija ističu da su često izloženi napadima centara moći i dela kolega, koji ih nastoje diskriminisati etiketirajući ih kao strane plaćenike.

Kada je reč o udruživanju novinara u strukovne organizacije, istraživanje pokazuje još jedan trend koji je prisutan na celom istraživanom području – a to je da vlasti stvaraju paralelne strukture civilnog društva koje služe za kompromitovanje legitimnih strukovnih organizacija.

Vezano za zaštitu novinarskih izvora, u svakoj od zemalja su zabilježeni slučajevi da se na novinare vršio pritisak da otkriju izvore izvan suda. Što se tiče pristupa informacija, u svim zemljama je prisutan problem ćutanja administracije, odnosno nedostavljanja tražene informacije. Najzatvorenijim telom novinari smatraju vlade i političke stranke, a najotvorenijim – parlament.

Nesigurnost: Sve veći strah za ekonomsku i fizičku sigurnost

U poglavlju radnog i ekonomskog položaja novinara, istraživanje pokazuje da se ekonomska i socijalna pozicija novinara u poslednjih nekoliko godina pogoršala.

Plate novinara u nekim zemljama regije su pale ispod prosjeka, novinari često rade prekovremeno i nemaju ugovore na neodrađeno, zbog čega je prisutan konstantni strah od otkaza. Takođe, veliki problem u svih 5 zemalja je uticaj menadžmenta na redakciju i urednika na novinare zbog nedostatka internih akata koji bi štitili nezavisnost redakcija u odnosu na vlasnika i novinara u odnosu na urednika.

Kada je reč o napadima na novinare, istraživanje je po prvi puta sakupilo statistike o napadima na novinare iz regije na jednom mestu. Podaci pokazuju da se broj fizičkih napada u svim istraživanim zemljama povećao u poslednjih nekoliko godina. Gotovo svi slučajevi ubistva novinara ostali su nerazrešeni, a počinioci do sada nisu otkriveni.

Tokom istraživanja je primećeno da državne institucije ne vode standardizovane statistike vezane za napade na novinare, niti postoji ujednačeni sustav tipova napada na novinare. Mere koje institucije poduzimanju za zaštitu novinara nisu adekvatne, ne postoje politike koje bi se time bavile niti mehanizmi za monitoring i izveštavanje o napadima. Pred toga, državni službenici retko jasno osuđuju nasilje nad novinarima, a u nekim slučajevimasu institucije pokušale zataškati slučajeve.

Safejournalists.net: Statistike o napadima na novinare iz regije prvi puta na jednom mjestu

Na konferenciji je predstavljena online platforma safejournalists.net koja po prvi puta objedinjuje statistike o napadima na novinare iz celog regiona. Platforma omogućava jednostavnu prijavu napada i povrede prava te pretraživanje baza napada na novinare iz šest regionalnih centara (Sarajevo, Zagreb, Priština, Skopje, Podgorica, Beograd).

Online platforma deo je Sistema ranog upozoravanje i prevenciju napada na novinare, koji razvija Regionalna platforma za zagovaranje medijskih sloboda i sigurnosti novinara – mreža novinarskih organizacija i sindikata u zemljama zapadnog Balkana, osnovana u januaru 2016. godine.

Na konferenciji je bilo reči o državnim mehanizmima sigurnosti novinara, ulozi profesionalnih udruženja u sigurnosti novinara, zakonskoj zaštiti medija i novinara, te o posledicama državnog oglašavanja. Na konferenciji su učestvovali predstavnik Delegacije EU u Srbiji Majkl Devenport, istraživačica projekta Snežana Trpevska, Dunja Mijatović iz OEBS-a, Martina Silvestri iz Saveta Evrope, Mehmet Koksal iz Europske federacije novinara i predstavnici novinarskih organizacija i sindikata iz regije.

Prezentaciju  istraživanja o slobodi medija i sigurnosti novinara možete preuzeti u prilogu.