Treguesit për nivelin e lirisë së mediave dhe sigurisë së gazetarëve

    0
    271

    Ky raport paraqet rezultatet e hulumtimit të kryer në kuadër të projektit rajonal Platforma Rajonale e Ballkanit Perëndimor për avokim për lirinë e mediave dhe sigurinë e gazetarëve, i cili është kryer nga asociacionet kombëtare të gazetarëve në Bosnje dhe Hercegovinë, Kosovë, Maqedoni, Mal të Zi dhe Serbi.