Novinari i mediji na sudu 2015-2017

    0
    133

    Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM  izdao je publikaciju „Novinari i mediji na sudu 2015-2017“. Publikacija je nastala u okviru projekta „Odnos pravosuđa prema slobodi medija“. Cilj projekta je pružanje podrške novinarima, medijima i pravosuđu, praćenjem i analizom medijskih postupaka protiv novinara i medija, uočavanjem izazova koji se javljaju u primeni zakona i ukazivanjem na potrebu ujednačavanja domaće sudske prakse i njenog usklađivanja sa međunarodnim standardima u oblasti slobode izražavanja i slobode medija. YUCOM je tokom 2017. godine pratio sudske predmete koji se vode protiv novinara i medija.