SLOBODA IZRAŽAVANJA I MEDIJSKI PLURALIZAM 2021/2022 ALTERNATIVNI IZVEŠTAJ O SPROVOĐENJU REVIDIRANOG AKCIONOG PLANA ZA POGLAVLJE 23 SRBIJE

  0
  157

  Ovaj izveštaj predstavlja alternativni izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za Poglavlje 23 u delu koji se tiče zaštite novinara i medijskog zakonodavstva, a sve u okviru poglavlja 3.3. Sloboda izražavanja i medijski pluralizam. Izveštaj je zasnovan na monitoringu sprovođenja ukupno 13 aktivnosti koje je neophodno da realizuju nadležna tela kako bi bili postignuti krajnji rezultati:

  -obezbeđena efikasnija zaštita novinara od pretnji nasiljem kroz unapređenje sistema
  preventivnih mera koje se preduzimaju u cilju zaštite novinara i uvođenje prioritetnog
  postupanja u istragama pretnji i nasilja nad novinarima u cilju efikasnog sankcionisanja
  izvršenih napada;

  -ostvaren veći nivo saradnje između novinarskih udruženja, policije i javnih tužilaca u vezi sa zaštitom bezbednosti novinara;

  -unapređen pravni i institucionalni okvir za zaštitu slobode medija;

  -postignuto puno povlačenje državnog vlasništva iz medija;

  -odsustvo neovlašćenog saopštavanja informacija medijima o tekućim ili planiranim krivičnim istragama.

  Ovim izveštajem ćemo analizirati pojedine aktivnosti predviđene Revidiranim Akcionim planom za Poglavlje 23 i Izveštaj o sprovođenju Revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23, kako bismo ocenili šta je sve postignuto u najznačajnijim oblastima.