U Parlamentarnoj skupštini BiH održan seminar o neovisnosti i nepristrasnosti medija

0
315

Sarajevo, 29.05.2017.- Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine (PSBIH) danas je bila domaćin seminara o neovisnosti i nepristrasnosti medija, koji je Vijeće Europe organiziralo s ciljem razmjene najboljih iskustava i sinergija s lokalnim i međunarodnim institucijama i civilnim društvom u oblasti medija kako bi se pomoglo promoviranju standarda Vijeća Europe i identifikaciji konkretne reforme zakonodavnog okvira u BiH u ovoj oblasti.

Izražavajući zadovoljstvo što je PSBiH domaćin ovakog skupa, predsjedatelj Izaslanstva PSBiH u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe (PSVE) Senad Šepić podsjetio je nazočne na to da se seminar održava u sklopu provođenja Akcijskog plana Vijeća Europe za BiH 2015. – 2017., koji je usvojio Odbor ministara Vijeća Europe. Kako je Šepić pojasnio, današnji seminar prigoda je da se parlamentarci ohrabre da poboljšavaju zakonodavstvo i operacijske mehanizme u oblasti medija, kao i u oblasti borbe protiv korupcije i diskriminacije. Šepić je izrazio nadu da će se u konstruktivnoj diskusiji tijekom sesija doći do što više elemenata za donošenje najkvalitetnijih odluka, posebno onih koje bi dovele do rješavanje teške situacije u kojoj su javni emiteri.

Sudionicima seminara obratila se i zamjenica predsjedatelja Zastupničkog doma PSBiH i zamjenica predsjedatelja Izaslanstva PSBiH u PSVE Borjana Krišto, koja je poručila da je neovisnost medija jedna od temeljnih demokratskih vrijednosti i pokazatelj političkog, ekonomskog i kulturnog razvoja svakog društva. Prema riječima gospođe Krišto, kompleksnost odnosa u BiH ogleda se u svim područjima života, pa tako i u oblasti medija i zato se mora ponuditi kvalitetno zakonsko rješenje koje će sustavno riješiti probleme, a samim tim i osigurati neovisnost i nepristrasnost medija i javnih emitera u BiH. Doista moramo, poručila je Krišto, izgraditi sustav javnog informiranja koji će bez ikakve diskriminacije drugih, u informativnom, obrazovnom i zabavnom programu emitirati sadržaje koji promiču kulturne, povijesne, umjetničke i druge vrijednosti svih konstitutivnih naroda u BiH.

Predsjednica Pododbora PSVE za medije i informacijsko društvo Gülsün Bilgehan istaknula je da su neovisnost, transparentnost, pluralizam medija i uloga regulatora medijskog sektora temelj demokratičnosti svakog društva. Bez neovisnog javnog servisa, stvarne transparetnosti i medijskog pluralizma nema ni istinske slobode medija i dovode se u pitanje osnovni postulati demokratskog razvoja društva, istaknula je Bilgehan.

U svom obraćanju nazočnima, šef Ureda Vijeća Europe u Sarajevu Drahoslav Stefanek poručio je da je naša zemlja, kao članica Vijeća Europe, preuzela obvezu provođenja reformi u oblasti medija. Stefanek je upozorio da je, bez obzira na trenutna različita politička stajališta, vrijeme da se zakonodavstvo BiH u ovoj oblasti uredi sukladno europskim standardima.

Članovi PSBiH, članovi parlamenata predstavljenih u PSVE, predstavnici Vijeća Europe u Sarajevu, međunarodni eksperti, članovi civilnog društva i predstavnici medija, u okviru panela o neovisnosti javnih emitera, ukazali su na to da je potrebno jasno definirati ulogu, misiju i odgovornost javnih emitera u BiH, kao i osigurati njihovu uredničku, financijsku i upravljačku neovisnost u odnosu na političko i ekonomsko miješanje.

Na kraju današnjeg skupa koncipirani su zaključci koji bi neposredno po finaliziranju trebali poslužiti institucijama Bosne i Hercegovine i Vijeća Evrope da u sinergiji i dalje teragaju za kvalitetnim rješenjima koji će dodatno urediti bosanskohercegovački medijski prostor kao i doprinijeti stabilizacijui stanja javnim emiterima.-saopćeno je iz ureda za odnose sa javnošću Parlamentarne skupštine BiH.