Udruga BH novinari formira Fond za odbranu novinara pred sudovima

0
357
Source/Author: BHN

Sarajevo, 18.02.2017.-Upravni odobor Udruženja/udruge BH novinari (BHN) donio je odluku o formiranju Fonda za odbranu novinara i svih drugih medijskih profesionalaca pred sudovima, koji su tuženi za klevetu ili su žrtve drugih vrsta pritisaka, fizičkih napada, prijetnji i ugrožavanja sigurnosti tokom obavljanja novinarskih zadataka.

Kod bosanskohercegovačkih sudova trenutno se vodi više od 170 suđenja za klevetu, kao i desetine radnih i krivičnih sporova povezanih sa kršenjem novinarskih prava i medijskih sloboda, a sami novinari i mediji nisu u mogućnosti finansirati sudske troškove i zastupanje advokata, rečeno je na zasjedanju UO BH novinara.

„Inicijalna sredstva za ovaj Fond će se osigurati kroz sredstva Linije za pomoć novinarima (FMHL), donatorska sredstava i pojedinačne priloge medija, čiji su urednici i novinari žrtve pritisaka i kršenja prava na slobodu izražavanja“ zaključili su članovi uprave BHN. Oni očekuju da će rad Fonda i njegovu dugoročnu održivost podržati medijski profesionalci iz cijele BiH koji su, zahvaljujući advokatima i pravnoj pomoći FMHL, uspjeli riješiti sudske sporove u svoju korist sa novčanom odštetom. „Uplatom simboličnih 5% od novčanog obeštećenja novinari i urednici će solidarno pomoći jačanju Fonda i doprinositi efikasnijoj pravosudnoj zaštiti svojih kolega“, mišljenje je članova UO BHN.

Članovi UO BHN su također donijeli odluku da se cjelokupni iznos godišnje članarine transferira u BHN Fond solidarnosti i podijeli kao jednokratna novčana pomoć novinarima koji su ostali bez posla, trebaju sredstva za liječenje ili se iz drugih razloga nalaze u teškoj materijalnoj situaciji. Novinari iz cijele BIH, koji spadaju u jednu od ove tri kategorija, moći će aplicirati za sredstva BHN Fonda solidarnosti.

Na dvodnevnom zasjedanju u Sarajevu, članovi BHN uprave su počeli izradu Strategije za razvoj udruženja u periodu 2016-2020, sa fokusom na jačanje mreže novinarskih klubova i zaštitu novinara u lokalnim zajednicama, unapređenje međunovinarske solidarnosti i pravne zaštite novinara, kao i poboljšanje zakonskog okvira za rad medija u cijeloj BiH.