Upravni sud: Ministar Tasovac oštetio Južne vesti

0
356
Source/Author: NUNS
Source/Photo: Foto: www.up.sud.rs

BEOGRAD, 16.08.2017. – Upravni sud poništio prošlogodišnje rešenje Ministarstva kulture i informisanja kojim je portalu Južne vesti za sufinansiranje projekta dodeljen mnogo manji iznos od onog koji je predlagala stručna komisija za ocenjivanje projekata

Postupajući po tužbi internet portala Južne vesti, Upravni sud (odeljenje u Nišu) poništio je deo rešenja Ministarstva kulture i informisanja kojim je tom mediju u julu prošle godine dodeljeno milion dinara umesto 1.700.000 dinara koliko je predložila stručna komisija. Prema presudi, osporeno rešenje ne sadrži utvrđeno činjenično stanje i razloge kojima se Ministarstvo rukovodilo kada je tužiocu raspodelilo manja sredstva od iznosa koji je predložila komisija.

Podsećamo da je reč o republičkom Konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2016. godini. Na konkurs je stiglo 484 projekata, a podržano je 176 projekata, u pet kategorija: televizija, radio, internet, štampani mediji i produkcija, sa ukupno 151,410.000 dinara.

Tadašnji resorni ministar Ivan Tasovac nije se saglasio sa predlogom petočlane stručne komisije koja je ocenjivala projekte. Ni nakon višečasovnog burnog sastanka ministra sa komisijom nije postignuta saglasnost pa je Tasovac preinačio predlog komisije i doneo drugačije rešenje o raspodeli sredstava za projekte u kategoriji internet medija. Ministar nije potpisao devet rešenja na predlog komisije, a kod šest je izmenio predložene iznose za sufinansiranje projekata. Tako je postupio i u rešenju za internet portal Južne vesti – predlog komisije da se projekat tog medija „Institucije u službi građana“ sufinansira sa 1.700.000 dinara ministar je umanjio za 700.000.

Izdavač Južnih vesti, privredno društvo “Simplicity” d.o.o podneo je krajem jula 2016. tužbu Upravnom sudu kojom je osporena zakonitost rešenja ministra Tasovca zbog „povrede pravila postupka, nepotpuno i netačno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primene materijalnog prava“.

„U obrazloženju rešenja nisu dati razlozi zbog kojih je tuženi organ izvršio raspodelu sredstava na način označen dispozitivom rešenja, a nisu dati ni razlozi kojima se tuženi organ rukovodio kada je tužiocu raspodelio sredstva u iznosu manjem od traženog, ali i manjem iznosu od iznosa koji je predložila konkursna komisija, s obzirom da je za realizaciju tražio 3.452.000 dinara, a konkursna komisija je predložila da mu se dodele sredstva u iznosu od 1.700.000 dinara, zbog čega je isti projekat vrednovan različito sa stanovišta  konkursne komisije i sa stanovišta ministra“, naveo je tužilac i podsetio da je Zakon o javnom informisanju i medijima propisao da ocenu projekata vrši stručna komisija.

U odgovoru na tužbu Ministarstvo kulture i informisanja je osporilo sve navode tužioca i ostalo pri razlozima datim u obrazloženju rešenja.

Između ostalog, Ministarstvo je navelo da je Zakonom o javnom informisanju i medijima propisano da je predloženi iznos sredstava za sufinansiranje samo jedan od kriterijuma za ocenu projekata, i da zato u slučaju Južnih vesti nije povređeno pravo na sufinansiranje. Pored toga, Ministarstvo je navelo i da je Zakonom o javnom informisanju propisano da se odluka o raspodeli sredstava donosi u obliku rešenja sa obrazloženjem za svaki posebni konkurs, i da zato u obrazloženju nije nužno navoditi razloge za svakog učesnika kome su dodeljena manja sredstva od predloga.

Međutim, Upravni sud u presudi navodi da je tužba osnovana i da je dispozitivom spornog rešenja povređen zakon na štetu Južnih vesti.

„Prema nalaženju suda, ne mogu se prihvatiti kao pravilni ovako uopšteno dati razlozi tuženog organa u obrazloženju rešenja, jer obrazloženje osporenog rešenja ne sadrži utvrđeno činjenično stanje i razloge koji s obzirom na činjenično stanje upućuju na rešenje koje je dato… odnosno razloge kojima se tuženi organ rukovodio kada je tužiocu raspodelio sredstva u manjem iznosu od traženog, odnosno u manjem iznosu od iznosa koji je predložila komisija…. Zbog navedenih razloga, prema nalaženju suda, osporenim rešenjem u navedenom delu su povređena pravila postupka na štetu tužioca“, zaključuje se u presudi Upravnog suda koju je potpisao predsednik sudskog veća  sudija Tomislav Medved.