Direktna pomoć medijima 310.000 eura

0
41

PODGORICA, 14.06.2020. – Direktna finansijska podrška Vlade Crne Gore crnogorskim medijima iznosila je više od 310.000 eura, a dodatnih oko 300.000 eura je vrijednost obaveza koje su mediji oslobođeni ili im je odgođeno plaćanje, a imali su i mogućnost odgađanja po osnovu poreza i doprinosa na 90 dana.

Vlada je saopštila da su obezbijeđene i subvencije za zarade zaposlenim u medijima, koji su svrstani u kategoriju ugroženih djelatnosti. Obezbijeđena je i kreditna linija kod Investiciono-razvojnog fonda za kreditna sredstva u visini do 600.000 eura, a do sada su po tom osnovu zatražena sredstva u ukupnom iznosu od preko 1,6 miliona eura.

Podrška je opredijeljena za sve štampane medije (Pobjeda, Vijesti, Dan, Dnevne novine), komercijalne televizijske emitere sa nacionalnom pokrivenošću (TV Vijesti, TV Prva, TV Nova M), portale sa najvećim brojem posjeta (Vijesti, CdM, Analitika, FOS, Antena M) kao i za 14 lokalnih javnih emitera.

“Vlada Crne Gore želi održivu medijsku zajednicu, nezavisnu uređivačku politiku medija, koji će informisati građane profesionalno i tačno, poštujući etičke norme i standarde. Razumijevajući tešku situaciju u kojoj su zbog pandemije koronavirusa bili crnogorski mediji, Vlada i resorno ministarstvo donijeli su niz odluka kako bi pomogli njihovu finansijsku održivost”, saopšteno je iz Vlade.

Pojašnjeno je da u mjere podrške usmjerene bile na medije sa najvećim auditorijumom, koji svakog dana imaju informativni program.

“Podrška je opredijeljena i za sve štampane medije (Pobjeda, Vijesti, Dan, Dnevne novine), komercijalne televizijske emitere sa nacionalnom pokrivenošću (TV Vijesti, TV Prva, TV Nova M), portale sa najvećim brojem posjeta (Vijesti, CdM, Analitika, FOS, Antena M) kao i za 14 lokalnih javnih emitera. Takođe, sigurnost i bezbjednost novinara je vrijednost kojoj smo posvećeni svakog dana, pa je novinarima i zaposlenima u medijima besplatna zaštitna oprema obezbijeđena za vrijeme epidemije koronavirusa u Crnoj Gori”, zaključuju u Vladi.