Dom naroda PSBiH: Usvojen izvještaj o finansijskoj reviziji BHRT-a

0
383
Source/Author: bhrt.ba
Source/Photo: bhrt.ba

SARAJEVO, 30.06.2017.- Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH danas je na sjednici usvojio Izvještaj o finansijskoj reviziji Radio-televizije BiH za 2015. godinu, dostavljen od Ureda za reviziju institucija BiH.

Delegati su, uz taj izvještaj, usvojili i zaključke koje je predložila nadležna parlamentarna komisija. Jednim od zaključaka Dom naroda PSBiH traži od rukovodstva BHRT-a, direktora i Upravnog odbora, da u roku od 30 dana izvijesti Komisiju za finansije i budžet Doma naroda državnog parlamenta o planiranim aktivnostima na realizaciji preporuka iz Izvještaja, a u roku od šest mjeseci o poduzetim aktivnostima na realizaciji preporuka, te da o poduzetim aktivnostima upoznaju i Ured za reviziju institucija BiH.

Drugim zaključkom se nalaže rukovodstvu BHRT-a da dostavi informaciju u tabličnom prikazu tako da u njoj jasno naznače naziv preporuke iz Izvještaja, planirane, odnosno poduzete aktivnosti na realizaciji preporuke, nositelja aktivnosti, rokove za realizaciju i stepen realizacije…

Izvještaj o radu razmotren, ali ne i usvojen

Dom naroda je razmatrao, ali nije usvojio Izvještaj o radu i poslovanju BHRT-a za 2016. godinu, Izvještaj o realiziranju programskih planova za 2016. godinu BHT1, BH Radija 1, Muzičke produkcije BHRT-a i Portala BHRT-a za 2016. godinu.

Delegati nisu primili k znanju Programske planove BHT1, BH Radija 1, BHT1, Multimedije i Muzičke produkcije BHRT-a za 2017. godinu i Finansijski plan BHRT-a za 2017. godinu.

Delegat Sead Kadić je tokom diskusije kazao da, bez obzira na to da li će izvještaji biti usvojeni ili ne, to neće riješiti problem BHRT-a.

“Sve nas pozivam da ozbiljno sjednemo i svi zajedno dogovorimo kuda i kako dalje s ovim javnim RTV sistemom”, kazao je Kadić.

Delegat Martin Raguž je podsjetio da su i Dom naroda i nadležna parlamentarna komisija, u više navrata inicirali i usvajali zaključke kako i na koji način je moguće rješavati ova pitanja.

Raguž: Važna institucija na rubu opstanka, a ništa se ne mijenja

“Kroz ove izvještaje koje dobijamo od nadležnih tijela BHRT-a vidimo da se ništa ne mijenja, da se stanje pogoršava i da je u toku nezaustavljiva erozija koja dovodi na rub opstanka ovu važnu instituciju”, istakao je Raguž.

Prema njegovim riječima, da bi pokušali „naći svjetlo na kraju tunela“, jedino šta mogu uraditi je adekvatan zakonski prijedlog o efikasnom, odnosno efektivnom sistemu naplate takse.

Delegat Nebojša Radmanović je kazao kako se čini da delegati sami sebi pričaju o ovoj problematici i da sami sa sobom raspravljaju o ovoj vrlo važnoj temi.

“Iz sjednice u sjednicu ponavljamo ovaj razgovor”, kazao je Radmanović, dodajući da zaključci koji se usvajaju “idu uprazno”.

Plaće i naknade u institucijama BiH

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH danas je podržao principe Prijedloga zakona o dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, kao i Prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o radu u institucijama BiH, čiji je predlagač Predstavnički dom državnog parlamenta.

Predloženim zakonskim rješenjima predviđa se ukidanje prava na isplatu jubilarne nagrade za izabrane i imenovane zvaničnike u institucijama BiH.

Delegati su usvojili i zaključak prema kojem Dom naroda PSBiH traži od Vijeća ministara BiH da do isteka druge faze u nadležnoj parlamentarnoj komisiji dostavi amandman s taksativno nabrojanim osobama na koje se odnosi zakon, odnosno ko su izabrani i imenovani zvaničnici, a u skladu sa iznesenim stavovima predstavnika Ministarstva finansija i trezora BiH na sjednici Komisije za finansije i budžet.

Podržani principi Prijedloga zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja

Dom naroda danas je, u drugom krugu glasanja, podržao principe Prijedloga zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja.

Predloženim izmjenama i dopunama se, između ostalog, predviđa da će odredba o zabrani uzgoja životinja u svrhu proizvodnje krzna stupiti na snagu 2028. godine, umjesto 2018. kako je propisano važećim zakonom.

“S obzirom na to da u BiH trenutno ima više farmi koje se bave uzgojem životinja u svrhu proizvodnje krzna jasno je da će zabrana, koja stupa na snagu uskoro, ovu djelatnost onemogućiti”, navodi se, između ostalog, u obrazloženju predloženih rješenja, te dodaje da se trenutno sva proizvodnja krzna u BiH plasira u izvoz.

Dom naroda je danas usvojio i Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH za 2016. godinu.

Zakon o međunarodnom i međuentitetskom drumskom prevozu vraćen nadležnoj komisiji

Delegati su, takođe, razmatrali Izvještaj komisije Kolegija koji nije postigao saglasnost o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnom i međuentitetskom drumskom prevozu.

Prema proceduri, delegati su danas u drugom krugu trebali glasati o predloženom zakonu, međutim, na prijedlog predsjedavajućeg Kluba bošnjačkih delegata Halida Genjca, umjesto toga je usvojen zaključak kojim se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnom i međuentitetskom drumskom prevozu vraća na ponovni postupak nadležnoj komisiji u amandmanskoj fazi.

Za podnošenje amandmana i dostavljanje izvještaja nadležne komisije primjenjivaće će se rokovi propisani Poslovnikom.

“Mislim da bi vrijedilo potruditi se da, kao dodatne konsultacije, mogućnost dodatnih amandmana, spasimo ovaj zakon koji, čini mi se ipak ima veliki dio kvalitetnih rješenja i jedan dio koji bi se mogao popraviti”, smatra Genjac.

Po njegovim riječima, s malo napora i s određenim korekcijama zakona moglo bi se doći do rješenja prihvatljivog za sve.

“S obzirom na to da se radi o važnom, obimnom , potrebnom zakonu, koji u ovoj oblasti treba da uredi neka pitanja ili popravi uređenje nekih pitaja kao što su uslovi obavljanja prevoza, inspekcijskog nadzora, carinske kontrole te obaveze plaćanja naknade za korištenje cesta u smislu poboljšanja tih odredbi, predlažem usvajanje zaključka kojim bi se zakon vratio nadležnoj komisiji”, kazao je Genjac.

Usvojen Prijedlog zakona o upravi u prvom čitanju

Delegati su u prvom čitanju prihvatili Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravi u prvom čitanju, bez rasprave.

Ovaj prijedlog zakona predviđa da se Upravnoj inspekciji omogućava da, uz neposredni, može vršiti i posredni inspekcijski nadzor uvidom u dokumentaciju za više od 2.200 nevladinih organizacija upisanih u Registar Ministarstva pravde BiH, što, kako je navedeno, zahtijeva znatno manje vremena i proces nadzora čini efikasnijim.

Izmjenama i dopunama ovog zakona, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH, osigurava se sistemska primjena Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, te se na tri mjeseca ograničava tehnički mandat i imenovanje vršitelja dužnosti, uz mogućnost produženja za još tri mjeseca samo u naročito opravdanim slučajevima.

Delegati nezadovoljni ponašanjem ministara

Šef Kluba Srba u Domu naroda Sredoje Nović (SNSD) kritizirao je ustaljenu praksu nedolaska članova Vijeća ministara BiH na sjednice ovog doma i uskraćivanje odgovora na delegatska pitanja.

“Nama u parlamentu ovo treba. Mi smo krivi što u sali nema nijednog ministra iz ministarsakog vijeća. Sramota je i zbog javnosti u BiH da se danas od 18 članova Vijeća ministara pojave samo jedan zamjenik ministra i sekretar ministarstva. To je sraman potez. Mi to zaslužujemo kao paralamentarci koji biraju i nadziru rad Vijeća ministara BiH. Zato i treba javnost da nas još drastičnije proziva za previsoke plaće i nerad”, rekao je Nović.

On je predložio da izmjenama Poslovnika o radu bude ukinuta praksa postavljanja pitanja delagata Doma naroda članovima Vijeća ministara BiH.

Delegat Dragutin Rodić (DNS) postavio je pitanje za Ministarstvo transporta i komunikacija u VIjeću ministara BiH da li postoje nova saznanja o izgradnji mosta na Savi kod Gradiške, čija je vrijednost procijenjena na 32 miliona eura, pri čemu je naglasio vitalni značaj tog mosta za oko 500.000 stanovnika ovog dijela BiH.

Sekretar Ministarstva transporta i komunikacija Igor Pejić odgovorio mu je da je jučer u Gradišci održan sastanak Zajedničkog operativnog tijela.

“Pribavljena su sva potrebna dokumenta za lokacijsku dozvolu od Hrvatske, što je uvjet za građevinsku dozvolu. Ovaj projekat je svrstan među četiri najvažnija infrastrukturna prioriteta u Hrvatskoj, a početak radova očekuje se polovinom sljedeće godine”, naveo je Pejić.

Delegat Zdenka Džambas (HDZ BiH) ostala je bez odgovora na pitanje šta je sa nacrtom zakona o nadzoru nad tržištem rada u BiH, jer resorni ministar (vanjske trgovine i ekonomskih odnosa) Mirko Šarović nije bio na sjednici.

I ona je kritizirala ponašanje članova Vijeća ministara BiH.

Zbog izostanka ministara, delegati Nović i Darko Babalj odustali su od postavljanja ranije pripremljenih pitanja.

Prihvaćena Informacija o arbitražnim postupcima protiv BiH

Dom naroda prihvatio je bez rasprave Informaciju o pokrenutim arbitražnim postupcima protiv BiH i njenih institucija, koju je dostavilo Pravobranilaštvo BiH.

Prema ovoj informaciji, protiv BiH i njenih institucija vode se arbitražni postupak pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicijskih sporova u Vašingtonu po tužbi “Elektroprivrede Slovenije – Razvoj i inženjering” u vrijednosti od 1.359.645.000 KM.

Pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicionih sporova u Vašingtonu u pravnoj stvari tužitelja iz Slovenije, na čelu sa “Vijaduktom”, je i tužba protiv BiH u vrijednosti od 102.000.000 KM, kao i arbitraža pred Stalnim sudom u Hagu u pravnoj stvari tužitelja “Štrabag AG” protiv Ministarstva komunikacija i transporta BiH, a riječ je o iznosu od 642.263 eura.