SUSRET JAGLAND/KARAMEHMEDOVIĆ: GRAĐANI BIH IMAJU PRAVO NA JAVNI SERVIS!

0
605
Source/Author: bhrt.ba
Source/Photo: bhrt.ba

DABLIN, 30.06.2017. – “Nezavisan javni servis jedan je od osnovnih stubova svakog demokratskog društva, a u slučaju potrebe, pred Sudom za ljudska prava može biti zatražena zaštita prava građana Bosne i Hercegovine na informiranje u skladu sa članom 10. Konvencije o ljudskim pravima Vijeća Evrope“.

Ovo je istaknuto na sastanku generalnog direktora BHRT-a Belmina Karamehmedovića i generalnog sekretara Vijeća Evrope Thorbjorna Jaglanda, koji je održan u okviru drugog dana zasjedanja Generalne skupštine Evropske radiodifuzne unije (EBU) u Dublinu.

Tokom sastanka, Karamehmedović i Jagland su razmijenili posljednje informacije o stanju u BHRT-u i o finansiranju javnog servisa u Bosni i Hercegovini, u svjetlu nedavno održane sarajevske Konferencije o javnom servisu BiH.

Vijeće Evrope: Dio političara ne želi da pronađe rješenje

Jagland je istakao kako Vijeće Evrope i on osobno, pažljivo prate situaciju u Bosni i Hercegovini, prvenstveno zbog realne opasnosti od gašenja BHRT-a.
Istovremeno, izražena je i ozbiljna zabrinutost zbog činjenice da dio političkih predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti i dalje ne želi pronaći rješenje za stabilno finansiranje javnih emitera u Bosni i Hercegovini, što je osnovni preduvjet za postojanje nezavisnog i profesionalnog javnog servisa koji bi isključivo radio u interesu građana.

Vijeće Evrope bilo je jedan od suorganizatora Konferencije o javnom servisu koja je održana 13. i 14. juna u BHRT-u i u čijem je radu, između ostalih, aktivno učestvovao i komesar Vijeća Evrope za ljudska prava Nils Muiznieks.
Konferencija je rezultirala preporukama koje su proslijeđene svim relevantnim domaćim i međunarodnim institucijama.