HNS PREDLOŽIO TRI NACIONALNA JAVNA SERVISA I JEDAN DRŽAVNI

0
363
Source/Author: [:ba]bhrt.ba[:]
Source/Photo: [:ba]bhrt.ba[:]

Sarajevo, 24.02.2017.-Hrvatski narodni sabor /HNS/ ponudio je dva  modela transformacije Javnog RTV sistema BiH: po prvom modelu u BiH  bi djelovala tri nacionalna i jedan državni servis, a novina u drugom modelu je da se uz BHRT i RTRS, na FTV-u osnuju dva kanala-jedan  na bosanskom, drugi na hrvatskom  jeziku. Finansiranje novih kanala iz budžeta.

Hrvatski narodni sabor /HNS/ i Klub hrvatskih delegata u Domu naroda parlamenta BiH izradili su Prijedlog transformacije Javnog RTV sistema BiH, namijenjen harmonizaciji i integraciji javnog i medijskog prostora BiH, a kroz koji su ponudili dva modela transformacije da bi Hrvati dobili svoj javni RTV servis.

Šef Odjeljenja za kulturu, sport i medije HNS-a Ivan Vukoja istakao je da Hrvati, kao konstitutivan narod, imaju ustavno pravo da osnuju vlastiti javni RTV servis na svom jeziku.

Novina-uvode se tri nacionalna kanala

On je naveo da su, vodeći se načelom konstitutivnosti naroda, ponudili osnovni model, prema kojem Javni RTV servis odražava ustavnu strukturu BiH i da svaki od tri naroda ima vlastiti RTV servis, te jedan servis na nivou BiH koji će se referisati na potrebe svih građana.

Pojasnio je da bi ta četiri servisa trebalo da čine Javni RTV servis, a unutar tog sistema svaki javni RTV servis imao bi mogućnost da sarađuje sa ostalim.

“Na primjer, servis koji bi emitovao program na hrvatskom jeziku, 60 odsto produkcije bi imao na hrvatskom jeziku, 10 odsto bi preuzimao od krovnog BHRT servisa, 10 odsto od bošnjačkog i 10 odsto od srpskog, te 10 odsto kupovao od spoljne produkcije. Taj model bi u najvećoj mjeri odgovarao ustavnoj arhitekturi i našem društveno-političkom realitetu”, rekao je Vukoja.

U tom modelu entitetske televizije bi izašle iz javnog RTV servisa i dobile bi status entitetskih televizija, te prešle na entitetski budžet.

Dopunski model :Dva servisa FTV jedan na  bosanskom, drugi na  hrvatskom jeziku

Iz HNS-a navode da su, svjesni političke i društvene realnosti, ponudili i dopunski model koji je varijacija prethodnog, a koji uz načelo konstitutivnosti uvažava u činjenicu da se BiH sastoji od dva entiteta.

Prema njegovim riječima, dopunski model predviđa da javni RTV servis bude sastavljen od krovnog servisa na nivou BiH – BHRT 1, Radio-televizije Republike Srpske i Radio-televizije Federacije BiH, koja bi se sastojala od dva servisa – jednog koji bi emitovao na bosansjkom  jeziku i drugi na hrvatskom jeziku.

“Smatramo da ovaj model može biti prihvatljiv svim stranama i model koji može izraziti i učiniti prisutnim, vidljivim i prepoznatljivim sve javnosti u BiH. Moramo prihvatiti činjenicu da je BiH visoko identitetski pluralno društvo i da svaki od tih segmenata ima i društvene, nacionalne i političke specifičnosti i da bi javni servis trebalo da bude prostor unutar koga će svaka od tih javnosti učiniti sebe vidljivom”, naveo je Vukoja.

On je naglasio da sadašnji javni servis ne zadovoljava potrebe Hrvata i da nije dovoljno da servis emituje program na hrvatskom jeziku, već da narod ima pravo i na osnivanje svog servisa koji mora imati programske sadržaje koji afirmativno konotiraju i reprodukuju društveni, nacionalni i kulturni identitet, te afirmišu prava Hrvata.

Predsjednik Kluba Hrvata u Domu naroda parlamenta BiH LJilja Zovko navela je da je predloženi model integrativan i da razbija sve strahove.

“Mi imamo tri vrste strahova u BiH. Ovaj model je rješenje, možda, i za neke buduće probleme. Jednog dana mora prestati situacija da se naše postojanje posmatra kao dijeljenje”, rekla je Zovko.

Ona je izrazila nadu da neće biti prepreka da se usvoji jedan od predloženih modela, osim možda finansijskih, koji ne bi trebalo da budu prepreka, jer ponuđena rješenja bude sigurnost da više nikad neko ne poteže nacionalni interes zbog prava drugog naroda.

Predstavljanje modela 27. februara u Parlamentu BiH

Ilija Musa iz Odjeljenja za kulturu, sport i medije HNS-a rekao je da će predloženi modeli biti predstavljeni na javnoj raspravi u ponedjeljak, 27. februara u 12.00 časova u Parlamentarnoj skupštini BiH u Sarajevu, te da će o njima govoriti član Predsjedništva BiH Dragan Čović, zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma parlamenta BiH Borjana Krišto, poslanik u Hrvatskom saboru Božo LJubić.

Musa je naglasio da su predloženi modeli namijenjeni harmonizaciji i integraciji javnog RTV sistema i temeljni na Ustavu BiH, a da je postojeći zakon nelegitiman i neustavan.

Iz HNS-a pozvali su sve zainteresovane da dođu na javnu raspravu i naveli da će nakon dodatnih prijedloga svoje modele pretočiti u konačan nacrt zakona o javnom RTV servisu.