PODGORICA, 26.08.2021. – Savjet Evrope je razvilo Help platformu za online kurseve o temama vezanim za ljudska prava, uključujući slobodu izražavanja i sigurnost novinara.

Kurs slobode izražavanja uključuje module poput Vrste govora zaštićene članom 10, Privatnost i kleveta, Propisi o medijima, Sloboda izražavanja na mreži, Zaštita izvora, Podaci dobijeni u povjerenju itd. Traju oko devet sati.

Kurs za zaštitu i sigurnost novinara uključuje teme poput Prijetnje novinarstvu (prijetnje novinarima, učinci prijetnji, odgovor na prijetnje), Pravni okviri, Fizički i psihološki integritet novinara i druge i traje oko deset sati.

HELP online kursevi su interaktivni i pokrivaju različite teme vezane za ljudska prava, odražavajući različita područja rada Savjeta Evrope. HELP kursevi su jedinstveni jer kombiniraju zakon i sudsku praksu EU i Savjeta Evrope, a pomažu sudijama, tužiocima, advokatima i drugim profesionalcima (uključujući novinare) da primijene oba sistema na praktičan i efikasan način.

Oni se mogu pohađati kao kursevi za samostalno učenje i obuke koji se organizuju u saradnji sa nacionalnom partnerskom organizacijama.