Stanje crnogorskih medija: Samocenzura i unutrašnji pritisci na zaposlene 

Wikimedia/Narih Lee

PODGORICA, 12.06.2019. – Stanje slobode medija u Crnoj Gori se ne mijenja i konstantno je na jednako niskom nivou, ali ono što se izvještajima koji se bave tom temom sve češće ističe je loš socijalni položaj zaposlenih i sklonost samocenzuri do koje dolazi zbog straha od gubitka posla.

U Izvještaju Evropske komisije za Crnu Goru navedeno je da je „ekonomski položaj novinara/ki i dalje prekaran, naročito zbog toga što su radna mjesta nesigurna i zarade niske, što ih dovodi u rizik da trpe pritiske urednika i moguću autocenzuru“.

Organizacija Fridom haus u svom ovogodišnjem izvještaju o stanju sloboda u svijetu, kada su crnogorski mediji u pitanju, ističe da se „novinari/ke samocenzurišu kako bi izbjegli prijetnje, političke pritiske, skupe tužbe za klevetu, ili gubitak posla“. Upravo to su problemi na koje Sindikat medija Crne Gore (SMCG) ukazuje već duže vrijeme jer su to ujedno i podaci na koje skreću pažnju članovi SMCG koji su raznim vrstama pritisaka izloženi svakodnevno. SMCG je pokušao da promijeni stanje na bolje kroz aktuelne izmjene Zakona o medijima. Na Radnoj grupi koja se bavila izmjenama Zakona o medijima tokom 2018. godine nije bilo razumijevanja za pokušaje da se nađe način da se smanji uticaj vlasnika medija na novinare/ke i redakcije, što je bila i preporuka eksperata Savjeta Evrope i Evropske komisije. Na Radnoj grupi je rečeno da bi svako slično regulisanje odnosa unutar redakcija predstavljalo biznis barijeru za vlasnike medija.

Novinari i novinarke moraju radititi slobodno i u svom radu moraju biti vođeni isključivo javnim interesom i pravilima profesije i zbog toga je SMCG  nastavio da insistira na neophodnosti uređenja odnosa između vlasnika medija i redakcije. SMCG, i kroz predloge za izmjene Zakona o medijima dostavljene tokom javne rasprave, insistira na uvođenju obaveze da se donese određeni dokument (Statut) kojim bi svaki medij regulisao sada neregulisana pitanja kao što je izbor glavnog urednika.

Predlog SMCG je da glavnog urednika imenuje i razrješava osnivač medija, u skladu sa Statutom medija, kao posebnim aktom medija.

„Posebnim aktom medija uređuju se pitanja definisanja uređivačke politike, učešća novinara u postupku imenovanja i razrješenja glavnog urednika, slobode rada i odgovornost novinara, te uslovi i postupak po kojem glavni urednik i urednici imaju pravo na ostavku uz pravičnu otpremninu u slučajevima takve promjene u vlasničkoj ili upravljačkoj strukturi medija koja dovodi do bitne promjene u programskoj osnovi ili programskom sadržaju tog medija (tzv. klauzula savjesti)“, predlog je za izmjenu člana 29 Zakona.

Taj akt bi se donosio uz prethodnu saglasnost većine ukupnog broja novinara medija u roku od 90 dana od dana osnivanja medija i upisa u Evidenciju.

„U propisima u Crnoj Gori nema mehanizama zaštite novinara i urednika od uticaja vlasnika medija. Nema obaveze potpisivanja odgovarajućeg akta od strane vlasnika i novinara kako bi se osiguralo da se vlasnici ne miješaju u uređivanje medijskih sadržaja. U kombinaciji sa nezavidnim finansijskim položajem, niskim zaradama, ograničenim mogućnostima za napredovanje u karijeri, novinari i urednici često pristaju na uticaje vlasničke strukture na uređivanje medijskih sadržaja. Takođe, istraživanja SMCG u posljednje tri godine, kao i druga istraživanja, pokazala su da su cenzura i samocenzura prisutne u crnogorskim medijima što je ogromna prepreka povećanju profesionalnih standarda“, navodi se u obražloženju predloga uz podsjećanje da su rješenja preuzeta iz zakona o medijima Slovenije i Hrvatske.

Na ovaj način bi se osigurao određeni nivo novinarske autonomije u odnosu na poslodavca i makar u teoriji stvorila mogućnost da redakcije slobodnije funkcionišu.

SMCG zastupa stav i da je neophodno dodati novi član u Zakonu kojim bi se osigurala sloboda novinarima i novinarkama zaposlenim u privatnim medijima koju sada nemaju.

„Novinaru se ne može otkazati radni odnos, smanjiti zarada, promijeniti status u redakciji ili utvrditi odgovornost zbog stava ili mišljenja koje je izraženo u skladu sa profesionalnim standardima i programskim pravilima”, predlog je novog člana.

Utemeljenje za taj predlog nađeno je u članu  14 aktuelnog Zakona o nacionalnom javnom emiteru radio i televiziji Crne Gore. Tačnije, samo je prepisan drugi dio tog člana jer ista prava moraju da imaju i ostali novinari, a ne samo oni koji rade u RTCG. Novinari u Crnoj Gori su i inače ograničeni voljom vlasnika medija i to mora da se mijenja. Zbog tog uticaja (i kada nema otvorene cenzure) dolazi do samocenzure i novinari strahuju da iznesu svoje mišljenje zbog posljedica koje mogu da uslijede nakon toga.


SMCG, Podgorica, 12/06/2019