Skupština uskoro o Zakonu o RTCG: Javni servis dobija Ombudsmana

0
472
Source/Author: SMCG

PODGORICA, 20.07.2020. – Crnogorski poslanici, prije skorog raspuštanja Parlamenta, trebalo da bi da raspravljaju i o predlogu Zakona o nacionalnom javnom emiteru radio i televizija Crne Gore.

Tekst zakona, poput Zakona o medijima, skoro dvije godine je usaglašavat i tek nedavno stavljen na dnevni red Skupštine Crne Gore.

Jedna od najvećih novina u regulisanju rada Radio televizije Crne Gore (RTCG) jeste uvođenje samoregulacije imenovanjem ombudsmana. Za ombudsmana može biti imenovano lice sa najmanje 10 godina iskustva rada u elektronskim medijima, a imenuje ga Savjet na period od tri godine.

Sindikat medija Crne Gore (SMCG), koji je učestvovao u javnoj raspravi, predložio je da se umjesto Upravnog odbora, formira Upravni finansijski odbor, što je prihvaćeno od strane predlagača.

„Kako je riječ o, prema percepciji javnosti i mnogim javnim stavovima, ogromnom novcu, kako je trošenje novca građana i ranije zahtijevalo preispitivanje, a zaposleni i njihovi sindikalni predstavnici to uporno zahtijevali, smatramo da bi se to tijelo moralo imenovati na način da imenom ukazuje na ozbiljnost namjere zakonodavca da se novac poreskih obveznika troši zakonito. Istovremeno, među zaposlenima se javlja otpor prema nametanju novog tijela i novog broja onih koje će RTCG finansirati, a da za to nemaju osjećaj svrishodnosti. Uvođenjem imena „Upravni finansijski odbor” i zaposleni bi razumjeli šta je cilj zakona koji mora da pokaže da je uspostvaljanje ovog tijela prednost po Javni servis RTCG i po interes javnosti“, jedan je od amandmana.

Jedno od predloženi rješenja tiče se i regulisanja Savjeta RTCG.

„Savjet je tijelo je koje imenuje i razrješava Skupština Crne Gore. Ipak, Savjet nikome nije odgovoran za svoj rad. Praksa je pokazala da su neka činjenja ili nečinjenja Savjeta, nanijela štetu Javnom servisu. Ne postoji nikakva propisana odgovornost za slučaj nanošenje štete Javnom servisu, ni članova ni predsjednika Savjeta. Uvođenjem obaveze podnošenja Skupštini Izvjestaja o radu ali i finansijskog, podigao bi se stepen odgovornosti u radu na mnogo viši nivo, kako Savjeta, tako i RTCG ukupno, ali i samog parlamenta“, jedan je od predloga SMCG.

Dalje, predloženo je da se nadležnosti Savjeta u regulisanju minimuma procesa rada u vrijeme štrajka u suprotnosti sa rješenjima iz Zakona o štrajku, što je takođe prihvaćeno.