Na crnogorskim televizijama dominiraju filmovi i serije

0
349
Source/Author: SMCG
Source/Photo: AEM

PODGORICA, 14.08.2020. – Crnogorske televizije sa nacionalnom pokrivenošću u prosjeku proizvode oko 28% sopstvenog programa. Najviše sopstvenog sadržaja proizvodi Prvi program Televizije Crne Gore (66%). Slijedi Televizija Vijesti sa 28% sopstvene produkcije i Drugi program Televizije Crne Gore sa 24%. Preostale dvije televizije (Prva i Nova M) imale su približno 11% sopstvene produkcije.

To je pokazala Analiza programske strukture nacionalnih TV stanica, koju je Agencija za elektronske medije Crne Gore radila u periodu između 8. i 14. juna.

Po vrsti sadržaja dominira filmski i serijski program, u prosjeku 39% ukupno emitovanog materijala.

“Informativni program zauzima značajno mjesto u ukupno emitovanom programu, u prosjeku oko 27%. Najviše informativnih sadržaja ima na programu TVCG1 – 52%, slijede TV Vijesti – 31% i TV
Nova M – 25%. Najmanje informativnih sadržaja imaju TVCG2 i TV Prva – 13%)”, pokazuje analiza.

Zabavni program u prosjeku zauzima oko 18% ukupno emitovanog vremena, što pretežno čine kvizovi, lifestyle i showbiz emisije, kao i muzički programi. Najviše zabavnih sadržaja, pokazuje analiza, ima na programu TVCG2 – 38%, a najmanje na programu Televizije Vijesti – 5%.

“Dokumentarno-obrazovni program u prosjeku čini oko 5% ukupno emitovanog programa, pri čemu prosjeke prvenstveno doprinose TVCG1, odnosno TVCG2, sa učešćem dokumentarnog programa od 12, odnosno 10%. Učešće ove vrste sadžaja u programu komercijalnih emitera je veoma malo.  Sportski programi u prosjeku čine oko 3% ukupno emitovanog programa pri čemu na ovaj prosjek najviše utiče TVCG2 sa učešćem od 7%”, pokazala je analiza.

Takođe, programa za djecu ima malo, oko 3% u prosjeku, najviše na TVCG1 (8%) i Televiziji Vijesti (6%), dok učešće sadržaja za djecu na ostalim televizijama iznosi oko 1%.