Novinari: Premijerka ne odgovara na naše zahteve

0
303
Source/Author: Beta/N1
Source/Photo: Foto: Medija Centar

BEOGRAD, 15.12.2017. – Grupa za slobodu medija osudila je to što premijerka Ana Brnabić ni nakon više od mesec dana nije odgovorila na 13 zahteva za poboljšanje medijske situacije u Srbiji, iako se javno obavezala da će to učiniti u roku od dve nedelje posle sastanka 14. novembra, na kojem su joj predati zahtevi.

“Činjenicu da premijerka Brnabić nije održala reč, Grupa za slobodu medija tumači kao njeno odbijanje da prizna postojanje velikih problema u medijskoj sferi, pa time i kao odsustvo političke volje da se oni rešavaju istinskim dijalogom sa novinarskom strukom. Ignorisanje Grupe, čiji su predstavnici, za razliku od premijerke i pojedinih ministara, u proteklih mesec dana pokazali maksimalnu uzdržanost i poštovali dogovor da se započeti dijalog javno ne komentariše dok Vlada ne odgovori na postavljene zahteve, upućuje na zaključak da je i sam poziv na sastanak bio neiskren”, navodi se u saopštenju.

Grupa za slobodu medija je navela da neće učestvovati u stvaranju privida da je počelo rešavanje problema novinarske profesije i medijske industrije, niti davati legitimitet nastojanjima Vlade da u domaćoj i medjunarodnoj javnosti stvori sliku o dijalogu sa medijskom zajednicom.

“Novinarska i medijska udruženja okupljena u Grupi za slobodu medija, neće priznati nijednu verziju Medijske strategije u čijoj izradi suštinski i bez ograničenja nisu učestvovali i njeni predstavnici i zadržavaju pravo da u javnosti vode aktivnu kampanju protiv nametanja ovog dokumenta. Grupa za slobodu medija smatra da odbijanje krivičnih prijava za napad na novinare prilikom inauguracije predsednika Srbije obesmišljava dalji rad predstavnika novinarskih i medijskih udruženja u Stalnoj radnoj grupi za bezbednost novinara i ponovo protestuje što, uprkos blagovremenom zahtevu, nisu bili pozvani na sastanak sa republičkom tužiteljkom Zagorkom Dolovac”, dodaje se u saopštenju.

Dodaje se da se “manipulativnim i površnim” svođenjem problema na polarizaciju medijske sfere i neutemeljenim ocenama da u Srbiji nema objektivnih novinara ne može prikriti činjenica da vlasti ne vide medije kao deo demokratskog procesa, već “kao sredstvo za ostvarivanje sopstvenih interesa i borbu protiv neistomišljenika”.

“Grupa za slobodu medija smatra da bez slobodnog, profesionalnog i odgovornog novinarstva i uređenog medijskog tržišta, koji su lišeni političkih i finansijskih uticaja i pristisaka, nije moguće ostvarivanje javnog interesa, jačanje demokratskog poretka, niti uspostavljanje održive stabilnosti u društvu. Sve dok nadležni državni organi i institucije budu suzbijali i ograničavali slobodu medija i slobodu izražavanja i zanemarivali političke, finansijske i normativne probleme medijske scene, na koje se upozorava i u izveštajima Evropske unije, Grupa će organizovati protestne akcije i tražiti podršku javnosti za ostvarivanje svojih zahteva”, navodi se u saopštenju.

Predstavnici Grupe za slobodu medija predali su 14. novembra premijerki Ani Brnabić zahteve za poboljšanje medijske situacije, među kojima su formiranje nove radne grupe za izradu Medijske strategije, rasvetljavanje svih napada na novinare, kao i povlačenje država iz vlasništva u Politici, Večernjim novostima i Dnevniku i prestanak rada agencije Tanjug, ugašene Vladinom odlukom pre više od dve godine.