Počele pripreme za sastanak regionalne mreže za zaštitu i sigurnost novinara

0
315
Source/Author: BHN
Source/Photo: BHN

Skoplje, 09.03.2017.-Danas počinje trodnevni sastanak regionalne mreže za zaštitu i sigurnost novinara u Skoplju. Tema sastanka je “Izgradnja kapaciteta za nove zahovaračke inicijative na osnovu podataka istraživanja”.