Podrška naplati RTV takse putem računa za struju

0
278
Source/Author: BHN
Source/Photo: BHN

Sarajevo, 04.08.2017.-Upravni odbor Udruženja/udruge BH novinari pozdravlja potpisivanje ugovora između RTV Bosne i Hercegovine (BHRT) i RTV Federacije BiH (RTVFBiH)  sa Elektroprivredom BiH o naplati RTV takse putem računa za električnu energiju. Naplata RTV takse putem računa za struju je razumna i legitimna odluka dva javna servisa i jedini način sprečavanja finansijskog kolapsa sistema javnog emitiranja u BiH.

Očekujemo da se sličan sporazum uskoro potpiše i sa Elekrtoprivredom HZHB Mostar, kao i da RTV Republike Srpske (RTRS) pristupi potpisivanju odgovarajućeg ugovora sa Elektroprivredom Republike Srpske. Na taj način bi se  harmonizirali načini naplate RTV takse na cijelom tetiroriju BiH, te osigurala efikasna primjena zakonskih propisa u oblasti ubiranja i raspodjele prihoda ostvarenih naplatom RTV takse u oba bh. entiteta i Brčko Distrktu.

Upravni odobor BH novinara podsjeća da je krajem 2015. godine Odbor Javnog RTV sistema poslao u parlamentarnu proceduru usaglašen prijedlog o naplati RTV takse putem računa za struju. Na žalost, slijedom političkih igara i trgovinom uticajem u parlamentarnim klupama, taj pijedlog nikada nije usvojen. Najnovije potpisivnje ugovora dva javna emitera sa EP BiH je prilika da Komisija za promet i komunikacije Zastupničkog doma Parlamenta BiH ponovno stavi u parlamentarnu proceduru usaglašen prijelog Odbora Sistema, te na taj način, zajedno sa Parlamentom BiH, praktično iskaže svoju spremnost za sprečavanje finansijske propasti tri javna servisa u BiH.

Istovremeno, UO BH novinara smatra nedopustivim nastavak političkih i nacionalnih pritisaka na javne servise u BiH kroz pokretanje peticije protiv plaćanja RTV takse sa računima za struju i navodne kolizije ugovora sa EP BiH i Zakona o zaštiti potrošača. Pokušaj rušenja jedinog pozitivnog pomaka ka spašavanju javnih servisa u BiH, koji je napravaljen u posljednje tri godine, nije ništa drugo do ustupak vladajućim političkim elitama čiji je jedini cilj potpuno rušenje sistema javnog emitiranja i stvaranje državnih televizija koje će raditi u interesu odabranih političkih i nacionalnih lidera a ne građana i naroda u BiH.

Zbog toga UO BH novinara smatra iznimno važnim podržati sistem naplate RTV takse putem računa za struju, u koji će biti uključena tri javna servisa u BiH na jednak način, kroz poštivanje već postojećih, zakonom utvrđenih prava i odgovornosti. Ovaj sistem naplate trebao bi biti ograničnog trajanja, najduže godinu –dvije, dok javni emiteri sami ne uspostave posebnu službu naplate RTV takse, kao jedinog, politički nezavisnog i dugoročno stabilnog načina finansiranja javnih emitera.

Upravni odbor Udruženja/udruge BH novinari