Policija Raičevića podvrgla torturi i neljudskom i ponižavajućem postupku

0
68

PODGORICA, 18.04.2018. – Prvostepenom presudom Osnovnog suda u Podgorici djelimično je usvojen zahtjev urednika portala In4s, Gojka Raičevića, koji je tužio Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) zato što su ga policajci više puta pretukli tokom 2015. godine.

„Rezultat provedenog dokaznog postupka, kako materijalnih dokaza, tako i ocjene iskaza saslušanog svjedoka i tužioca, kako parnične stranke, nameće nesumnjiv zaključak da je tužilac bio podvrgnut postupanju koje je zabranjeno članom 3 Konvencije o ljudskim pravima“, navodi se u presudi sutkinje Dijane Rovčanin. U članu 3 Konvencije kojom se zabranjuje mučenje navodi se da „Niko neće biti podvrgnut torturi, neljudskom ili ponižavajućem postupku ili kažnjavanju“.

Rovčanin je presudila da država, odnosno MUP, na osnovu naknade nematerijalne štete treba da Raičeviću isplati iznos od 6.000 eura.

Raičević je tužio MUP i od njega tražio 75.000 eura na ime nematerijalne štete, jer nijesu utvrdili ko su policajci koji su ga u tri navrata tukli, tokom protesta opozicionog političkog saveza Demokratski front u Podgorici, u pe­ri­o­du od 17. do 24. ok­to­bra 2015. go­di­ne.

Ipak, sutkinja Rovčanin odbila je taj tužbeni zahtjev kao neosnovan, pa će na ime naknade za pretpljene duševne bolove zbog povrede časti i ugleda i zbog povrede prava na primanje i saopštavanje informacija, država Raičeviću isplatiti 4.000 eura. Osim toga, na ime pretrpljenog straha presuđena je naknada od 1.200 eura, dok je zbog pretrpljenih fizičkih bolova predviđena naknada od 800 eura. Na sve ove iznose obračunava se zakonska kamata.

„Dužna je tužena da nadoknadi tužiocu troškove spora u iznosu od 300 eura, u roku od 15 dana po pravnosnažnosti presude“, navodi se u presudi.

U presudi se, između ostalog, navodi da „u konkretnom slučaju država nije dokazala da je upotreba sile bila izazvana ponašanjem tužioca, naprotiv iz spisa proizilazi da tužilac prilikom hapšenja nije pružao otpor“.

„Pored toga, iako su kod tužioca konstatovane povrede nakon hapšenja i tužilac podnio krivičnu prijavu protiv NN lica službenika policije zbog nanošenja navedenih povreda, država nije pružila objašnjenje njihovog nastajanja pa sud zaključuje da granica člana 3 Konvencije dostignuta“, navodi se u presudi.

Navedeno je i da nema nikakvog opravdanja postupanje policijskih službenika prema tužiocu dana 24.10.2015. godine, koji je mirno stajao na ulici i snimao službena vozila.

„Država, na kojoj je teret dokazivanja“ nije sudu pružila dokaz da su njeni zaposleni u datim okolnostima postupali u skladu sa citiranim propisima, a iz spisa predmeta se utvrđuje da je tužilac doživio zlostavljanje od strane službenih lica u situaciji kada je mirno stajao na ulici i obavljao svoj posao novinara. Takvo postupanje policijskih službenika predstavlja i kršenje Kodeksa policijske etike i narušava integritet policijskog službenika…”, navodi se u obrazloženju.

Konstatovano je i da je, prilikom drugog napada, 24.10.2015. godine došlo i do miješanja u Raičevićevo pravo na slobodu izražavanja, koje garantuje član 10 Konvencije.

Raičević je najavio da će podnijeti žalbu drugostepenom organu jer njegova tužba nije prihvaćena u cjelosti.