Napadi na novinare u Srbiji: Reakcija Mreže

  0
  247

  U cilju jačanja svijesti o značajnosti problema napada na novinare u regiji i javne osude ovih napada, te konačnog cilja unaprjeđenja stanja stepena medijskih sloboda i sigurnosti novinara na Zapadnom Balkanu, Regionalna platforma Zapadnog Balkana za zagovaranje medijskih sloboda i sigurnosti novinara je povodom fizičkih napada na novinare lista Danas, produkcije Insajdera, portala VICE i Espresso i Radio Beograda i nedostatka reakcije prisutnih pripadnika policije objavila saopštenje na web site-u platforme i poslala više od 80 (osamdeset) pisama međunarodnim organizacijama, ambasadama i organizacijama civilnog sektora u Srbiji, , kao i srbijanskim institucijama. Platforma je u pismu opisala okolnosti slučaja, javno osudila napad, ukazala na značaj slobode izražavanje kao temeljnog ljudskog prava u demokratskom državnom uređenju i na značaj borbe sprječavanja napada na novinare.

  Platforma je urgirala na medjunarodne organizacije, ambasade i organizacije civilnog društva da iskoriste svoj uticaj na srbijanske institucije da reaguju i spriječe napade na novinare. Također je urgirala na srbijanske intitucije pozivajući ih da hitno istraže detalje napada i postupe u skladu sa odgovarajućim zakonodavnim rješenjima.

  Takođe, platforma  je urgirala na srbijanske vlasti kako bi  djelovale u skladu sa ratifikovanim međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima i slobodi izražavanja.

  Blizu 10 % adresiranih, što međunarodnih organizacija, što organizacija civilnog sektora u Srbiji prepoznali su i podržali rad platforme, a neke od ovih organizacija, kao što su Reporteri bez granica, Evropska federacija novinara i YUCOM, su također objavili saopštenja za javnost.

  Od državnih institucija u Srbiji nismo dobili odgovore.

  Kao rezultat našeg reagovanja Vijeće Evrope je na svojoj Platformi za promociju zaštite novinarstva i sigurnosti novinara objavio ovaj slučaj. Na osnovu slika koje su se pojavile u medijima, Ministarstvo unutrašnjih poslova je, u saradnji sa nadležnim tužilaštvom, identifikovalo i saslušalo sve osobe sa slika.