Napadi na novinare u Srbiji: Reakcija Mreze

  0
  159

  BEOGRAD, 20.06.2017. – Regionalna platforma Zapadnog Balkana za zagovaranje medijskih sloboda i sigurnosti novinara je povodom fizičkog napada na novinare lista Danas, produkcije Insajdera, portala VICE i Espresso i Radio Beograda i nedostatka reakcije prisutnih policijskih službenika, objavila saopštenje na veb sajtu platforme i poslala više od 80 (osamdeset) pisama međunarodnim organizacijama, ambasadama i organizacijama civilnog sektora u Srbiji, kao i institucijama u Srbiji.

  U cilju jačanja svesti o značajnosti problema napada na novinare u regiji i javne osude ovih napada, te konačnog cilja unapređenja nivoa medijskih sloboda i sigurnosti novinara na Zapadnom Balkanu, Platforma je u pismu opisala okolnosti slučaja, javno osudila napad, ukazala na značaj slobode izražavanje kao temeljnog ljudskog prava u demokratskom državnom uređenju i na značaj borbe sprečavanja napada na novinare.

  Platforma je urgirala na medjunarodne organizacije, ambasade i organizacije civilnog društva da iskoriste svoj uticaj na institucije u Srbiji da reaguju i spreče napade na novinare. Takođe je urgirala na intitucije u Srbiji pozivajući ih da hitno istraže detalje napada i postupe u skladu sa odgovarajućim zakonodavnim rešenjima.

  Takođe, platforma je urgirala na vlasti u Srbiji kako bi delovale u skladu sa ratifikovanim međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima i slobodi izražavanja.

  Blizu 10 % adresiranih, što međunarodnih organizacija, što organizacija civilnog sektora u Srbiji prepoznali su i podržali rad platforme, a neke od ovih organizacija, kao što su Reporteri bez granica, Evropska federacija novinara i YUCOM, su također objavili saopštenja za javnost.

  Od državnih institucija u Srbiji nismo dobili odgovore.

  Kao rezultat našeg reagovanja Savet Evrope je na svojoj Platformi za promociju zaštite novinarstva i bezbednosti novinara objavio ovaj slučaj.

  Na osnovu slika koje su se pojavile u medijima, Ministarstvo unutrašnjih poslova je, u saradnji sa nadležnim tužilaštvom, identifikovalo i saslušalo sve osobe sa slika.

  Sarajevo – Podgorica – Zagreb – Priština – Beograd – Skoplje,  20.06.2017. godine