Predstavljen završni izvještaj o monitoringu medija tokom predizborne kampanje za Lokalne izbore 2016

  0
  257

  Završni izvještaj o monitoringu medija tokom predizborne kampanje za Lokalne  izbore 2016. kojeg je realizovala  Koalicija “Pod lupom” u saradnji sa Udruženjem BH novinari i i Agencijom Boram, predstavljen je danas u Sarajevu.  Istaknuto je da lokalni izbori nisu bili dovoljno zastupljeni u toku medijskog izvještavanja i da je nedostajalo kritičkog pristupa predizbornim temama.

  „Možemo reći da su standardi fer, objektivnog i izbalansiranog izvještavanja uglavnom ispoštovani kod većine medija, te da nije bilo naročito izraženih oblika kršenja profesionalnih principa. Međutim, medijsko izvještavanje zadržalo se na nivou 5W (ko, šta, gdje, kada i kako), dok je izsotalo pojašnjavanje uzroka i posljedica.  Monitoring medija je utvrdio procenat od 14, 87 odsto  udjela izbornih u ukupnim sadržajima monitorisanih medija, što govori da javni interes ipak nije bio na prvom mjestu u medijskom izvještavanju“, kazala je Lejla Turčilo, voditeljica istraživanja.

  Bojana Miodragović i Borislav Vukojević, saradnici na istraživanju, istakli su da je broj sadržaja o lokalnim izborima nedovoljan, da je dominirala politička agenda u medijima i da je izostalo kritičko osvrtanje na teme lokalnih izbora.

  „U 90 odsto sadržaja nisu bile zastupljene žene i prisutno je stereotipno izvještavanje. Takođe, favoriziranje političkih lidera je bilo dominantno, a izostala je edukativna uloga medija. Ohrabrujući je podatak o smanjivanju govora mržnje“, kazala je Miodragović.

  „Možemo reći da je svaki drugi sadržaj tretirao lokalne teme, međutim, tu su dominirali ceremonijalni događaji. Najveći udio u pojavljivanju u medijima imaju stranke SNSD, SDA i SDS. Druge političke opcije nisu ni približno bile zastupljene“, kazao je Vukojević. Dario Jovanović, direktor Koalicije „Pod lupom“, kazao je da političari zloupotrebljavaju medije u predizbornoj kampanji i da će zbog toga Koalicija „Pod lupom“ zagovarati izmjene zakonskog okvira na način da se ceremonijalni događaji zabrane u toku predizbornog perioda.

  Monitorisano je 46 medija (štampanih (dnevne novine), elektronskih (javni RTV servis, te privatne i javne radio i TV stanice) i online (news portali). Ukupan korpus monitoringa uključio je 37962 medijska proizvoda, od čega 19790 u štampi,  2648  na radiju,  7336  na TV i  8188 na web portalima.

  Jedna od ključnih preporuka je da mediji, naročito javni, moraju pokazati veći interes za izvještavanje o izborima i više pažnje posvetiti lokalnim temama, te ih stavljati u fokus svog izvještavanja na način da prave konkretnije priče koje imaju analitičan pristup. Izvještaj o monitoringu medija biće predstavljen i u Banjaluci naredne sedmice nakon čega će biti održana ekspertska debata sa urednicima medija kako bi se predložile najbolje metode za izvještavanje u toku predizborne kampanje. Monitoring medija je proveden a uz finansijsku podršku USAID-a i Evropske unije.