Regionalna platforma: Neprihvatljiv tretman prema ekipi Radio Beograda od strane Kosovske policije

  0
  325

  Regionalna platforma za zagovaranje medijskih sloboda i bezbednosti novinara snažno osuđuje zadržavanje ekipe prvog programa Radio Beograda od strane Kosovske policije u južnoj Mitrovici u petak 4. oktobra.

  Kako smo informisani, Kosovska policija je zaustavila službeni auto novinarske ekipe i detaljno ga pretražila. Prema tvrdnjama Kosovske policije tokom identifikacije i kontrole novinara, jedan od članova ekipe imao je identifikacioni znak sa natpisom Povratak 7. septembar 2019. Sa pečatom Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Identifikacioni znak je zapravo pres akreditacija za dogadjaj pod nazivom Povratak  koji je organizovalo Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije 7. septembra. Kosovska policija je zbog detaljnije identifikacije poslala novinare u policijsku stanicu. Nakon što su završili verifikaciju, administrativnu i zakonsku proceduru, novinari su pušteni posle više od pet sati.

  Udruženja i sindikat sa Zapadnog Balkana snažno protestuju zbog ovakovog postupanja prema novinarima i ocenjuju to kao neprihvatljivo kršenje medijskih sloboda i ugrožavanje novinara u obavljanju njuhovog posla. Podsećamo Kosovsku policiju da su ovakve akcije protivne svim evropskim standardima kada su u pitanju medijske slobode.

  Regionalna platforma zahteva od nadležnih institucija na Kosovu da istraže postupak policije u ovom slučaju. Takođe, pozivamo Kosovsku policiju da se izvini našim kolegama zbog neprihvatljivog ugrožavanja njihovog posla.

  Platforma će o ovom slučaju obavestiti međunarodne institucije i organizacije i tražiti da osiguraju slobodu kretanja i bezbedan rad novinara na Kosovu bez obzira iz kog medija dolaze.

  Skoplje – Beograd – Podgorica –Sarajevo – Zagreb, 10.10.2019.

  Udruženje/udruga BiH novinari
  Sindikat medija Crne Gore
  Hrvatsko novinarsko društvo
  Udruženje novinara Makedonije
  Nezavisno udruženje novinara Srbije