Funkcionerska izborna kampanja 2017, njeno medijsko praćenje i nepostupanje državnih organa

    0
    148

    Transparentnost Srbija je u izbornoj kampanji pratila funkcionersku kampanju, ali i njen plasman u elektronskim medijima, kao i zastupljenost i kontekst (pozitivan/negativan) pojavljivanja kandidata na naslovnim stranicama dnevne štampe. Posmatrane su aktivnosti određenog broja funcionera tokom četiri nedelje izborne kampanje i broj aktivnosti je upoređen sa brojem aktivnosti u istom periodu prethodne neizborne godine.