RTV posle četiri meseca osporava nadležnost suda

0
396
Source/Author: Cenzolovka, Denis Kolundžija

NOVI SAD, 23.02.2017. – Advokatica bivšeg direktora programa RTV Slobodana Arežine tvrdi da ni u Pravilniku koji je novo rukovodstvo usvojilo pre dva meseca nije propisano da je direktor programa obavezan da pripremi nacrt Plana proizvodnje i emitovanja, što je bio osnov za smenu Arežine.

Suđenje po tužbi koju je bivši direktor programa Radio-televizije Vojvodine Slobodan Arežina podneo protiv pokrajinskog javnog servisa zbog „nezakonite smene“ s te funkcije, odloženo je danas na zahtev advokata RTV, koji je tražio dodatni rok za upoznavanje s podneskom Arežinine advokatice.

Mada je suđenje po tužbi bivšeg direktora programa RTV počelo prošlog oktobra, RTV je tek početkom februara Osnovnom sudu u Novom Sadu osporio nadležnost u odlučivanju o Arežininom zahtevu za poništavanje odluke Upravnog odbora o njegovoj smeni.

U podnesku koji je advokat RTV Siniša Novković dostavio sudu 7. februara, ukazuje se, naime, na to da o zakonitosti odluke Upravnog odbora RTV „može da odlučuje samo i isključivo Upravni sud u upravnom sporu“, pa od Osnovnog suda traži da odbaci taj deo Arežinine tužbe. Jelena Stanić, advokatica Slobodana Arežine, smatra da je ovaj zahtev „neosnovan i pravno neutemeljen“.

Mejl bivšeg direktora kao dokaz

U nastojanju da dovede u pitanje ranije iznete tvrdnje Slobodana Arežine o nenadležnosti po pitanju donošenja Plana proizvodnje i emitovanja programa (što mu je Upravni odbor stavio na dušu prilikom smenjivanja), advokat Novković sudu je dostavio dva sveže doneta akta RTV, ali i jedan – mejl.

Osporavajući Arežininu tvrdnju s prethodnog ročišta da nije bio upoznat s postojanjem Pravilnika o planiranju, proizvodnji i emitovanju i arhiviranju programa televizije iz 2002. godine, Novković je priložio mejl koji je u decembru 2014. godine tadašnji generalni direktor RTV Srđan Mihajlović uputio na adrese petoro najodgovornijih ljudi u pokrajinskom javnom servisu, pored ostalih i Arežini, koji je u to vreme bio direktor televizije. Generalni direktor je zatražio da se do kraja januara upodobi tridesetak pravilnika neophodnih za funkcionisanje Kuće, pa tako i Pravilnik iz 2002. godine.

Suđenje po tužbi koju je bivši direktor programa Radio-televizije Vojvodine Slobodan Arežina podneo protiv pokrajinskog javnog servisa zbog „nezakonite smene“ s te funkcije, odloženo je danas na zahtev advokata RTV, koji je tražio dodatni rok za upoznavanje s podneskom Arežinine advokatice.

U podnesku se ukazuje na to da Arežina to nije učinio do datog roka, pa ni do kraja svog mandata, već da je to uradila njegova naslednica, (i dalje) v.d. direktora programa Slavica Subotić Braun. Novi pravilnik je inače usvojen 30. novembra prošle godine.

Arežina, stoji u odgovoru koji je podnela njegova advokatica, nije smatrao da je samo on bio zadužen za izradu novog pravilnika, tim pre jer je on u to vreme bio (samo) direktor televizije, dok je dvoje među onima kojima je upućen zahtev, direktor Produkcije i direktor Tehnike (preostalo dvoje bili su tadašnji direktor Radija, odnosno glavna urednica O radija), bilo hijerarhijski iznad njega; dakle, bili su zaduženi za čitav RTV.

Bivši direktor programa ukazuje na to da ni on niti njegove kolege nisu snosili nikakve posledice zbog neizvršavanja zahteva generalnog direktora. Da je postojala bilo kakva neodgovornost, Arežina poentira da u maju 2015. sigurno ne bi bio imenovan na višu poziciju – na mesto direktora programa RTV.

Direktor programa nije odgovoran za Plan proizvodnje

Ono što Arežina nije uradio ni kao direktor programa – donošenje Plana proizvodnje i emitovanja programa – učinila je, ponovo, njegova naslednica, ističe se u podnesku advokata Novkovića. Taj akt, koji se odnosi na 2017. godinu, a temeljeći se na taze usvojenom Pravilniku o planiranju, proizvodnji i emitovanju i arhiviranju programa, Upravni odbor RTV usvojio je 22. decembra prošle godine.

Advokatica Stanić, međutim, ukazuje na to da, uprkos ranijim tvrdnjama iz RTV, čak ni novi Pravilnik ne propisuje eksplicitno isključivu nadležnost direktora programa u pogledu donošenja Plana proizvodnje i emitovanja programa. U prilog svojoj tezi, apostrofirala je, pored ostalog, članove 7 i 8 novog Pravilnika.

U članu 7 novog Pravilnika RTV, u koji je Cenzolovka imala uvid, navodi se da „odgovorni urednici programskih celina, organizacione celine zadužene za planiranje programa i planiranje proizvodnje programa, te rukovodioci u PJ Produkcija i PJ Tehnika i tehnologije, pripremaju nacrt Plana proizvodnje i emitovanja“.

Mada je suđenje po tužbi bivšeg direktora programa RTV počelo prošlog oktobra, RTV je tek početkom februara Osnovnom sudu u Novom Sadu osporio nadležnost u odlučivanju o Arežininom zahtevu za poništavanje odluke Upravnog odbora o njegovoj smeni.

Taj nacrt, piše u narednom članu, „utvrđuje kolegijum koji čine direktor programa, glavni i odgovorni urednici, direktori PJ Produkcija i PJ Tehnika i tehnologije, i dostavljaju generalnom direktoru najkasnije do 30. septembra“.

Pravilnik takođe precizira da generalni direktor, na osnovu nacrta Plana proizvodnje i emitovanja, a na osnovu ekonomskih mogućnosti RTV, utvrđuje predlog Plana proizvodnje i emitovanja, i potom ga šalje Upravnom odboru na usvajanje.

Advokatica Stanić zaključuje da ni u odredbama Pravilnika iz 2002, niti u onom iz 2016. godine nije propisano da je direktor programa u obavezi da pripremi nacrt Plana proizvodnje i emitovanja.

Nije propisano ni da direktor programa treba da bude inicijator, niti nosilac posla u vezi s pripremom nacrta Plana, niti za njegovu pripremu niti za njegovo izvršenje.

„Direktor programa je, prema Pravilniku iz 2002, kao i iz 2016. godine, u obavezi da sačini predlog i izradi Godišnji plan rada Programa, što je tužilac u svojstvu direktora programa i izvršio, a što su UO RTV i Programski savet RTV uz visoke ocene i usvojili“, piše u podnesku advokatice Jelene Stanić.

Direktorka Produkcije Vanja Kranjac i direktor Tehnike i tehnologija Jovan Bačić, čije je svedočenje, na predlog advokata RTV, bilo predviđeno za juče, obratiće se sudu na narednom ročištu, 25. aprila.

Predviđeno je i da tom prilikom svoje iskaze, na predlog advokatice Slobodana Arežine, daju bivša predsednica UO RTV Vanja Barišić Joković, bivši generalni direktor RTV Srđan Mihajlović i bivša predsednica Programskog saveta Dijana Subotički Miletić.