Članice mreže Safejournalist pokrenule su kampanju #OSVIJETLI povodom obilježavanja 2. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nekažnjivosti zločina nad novinarima.

Cilj kampanje je da se podigne svijest o problemu nekažnjivosti napada na novinare, koji je prisutan u svim zemljama Zapadnog Balkana. Veoma je mali broj slučajeva sa sudskim epilogom i kaznama za počinioce.

Međunarodni dan borbe protiv nekažnjivosti zločina nad novinarima obilježava se danas, 2. novembra. Mreža SafeJournalists svoju borbu za poboljšanje položaja rada u novinarskom poslu, zaštitu novinara i njihovih prava vodi svakoga dana.

Svi partneri u okviru naše SafeJournalists mreže priključili su se kampanji Međunarodne federacije novinara (IFJ) za usvajanje Međunarodne konvencije posvećene zaštiti novinara i medijskih profesionalaca. Povodom obilježavanja 2. novembra, IFJ poziva vlade širom sveta, novinare i medijske grupe da podrže usvajanje Konvencije UN o bezbjednosti i nezavisnosti novinara i drugih medijskih profesionalaca. Kako kažu iz IFJ-ja, uprkos mnogim protokolima, smernicama i predlozima, novinari se i dalje svakodnevno suočavaju sa prijetnjama – a nekažnjivost i dalje pogoršava situaciju. Devet od svakih deset ubistava novinara ostaje nekažnjeno.

Novinari su svakodnevno izloženi fizičkim napadima, zatvaranju, maltretiranju i prijeti im se zbog toga što rade svoj posao, a ipak ne postoji obavezujući međunarodni instrument koji bi primorao države članice da istraže i reaguju na napade na medije. Ugrožena digitalna bezbjednosti novinara, uključujući sajber napade, krađu podataka, hakovanje i uznemiravanje na mreži, prijeti bezbednosti medijskih profesionalaca, što čini još hitnijim usvajanje instrumenta koji bi primorao vlade da se pozabave nekažnjivanjem. Sve navedeno, kao i rastuća frustracija nedostatkom akcije i, u previše slučajeva, nedostatkom volje da se uhvati u koštac sa krizom nekažnjivosti – navelo je IFJ da pokrene kampanju za usvajanje Međunarodne konvencije posvećene zaštiti novinara i medijskih profesionalaca.

Kako bismo još više podigli svest o važnosti pitanja novinarskog rada i zaštite novinara koji su oči i uši demokratije, njeni čuvari i produžena ruka građana, pokrećemo kampanju #OSVIJETLI.

A šta želimo da rasvetlimo? Želimo da 160 slučajeva napada i pretnji novinarima koji su se dogodili u 2021. godini na Zapadnom Balkanu dobiju sudski epilog. Bilo je 179 napada i pretnji novinarima prijavljenih nadležnim institucijama u 2021. godini u regionu Zapadnog Balkana (Srbija, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Kosovo, Crna Gora, Hrvatska i Albanija). Od tog broja, samo je 19 predmeta koji su riješeni pred sudom kao prvostepene i pravosnažne presude, od čega je 12 osuđujućih presuda.

 

Izražavamo zabrinutost zbog velikog broja neriješenih slučajeva i malog broja kažnjenih počinilaca. Safejournalists mreža zahtijeva od nadležnih organa da preduzmu sve mjere u cilju efikasnijeg i bržeg procesuiranja slučajeva i na taj način pokažu spremnost države u borbi protiv nekažnjivosti jer samo na takav način možemo da pošaljemo jasnu poruku potencijalnim počiniocima da je takvo ponašanje nedopušteno.

Kako to izgleda po državama? 

grafika: flourish