Savjet Evrope: Smanjiti uticaj vlasnika na uređivačku politiku medija

0
108

PODGORICA, 05.04.2018. – Predstavnici Savjeta Evrope (EU) predstavili su danas rezultate Analize medijskog sektora u Crnoj Gori, koja je sprovedena od avgusta prošle do januara ove godine, u okviru JUFREX-a, zajedničkog programa tog tijela i Evropske unije (EU).

U toku pisanja analize, koju je radio tim međunarodnih eksperata, konsultovani su i predstavnici Sindikata medija Crne Gore (SMCG).

U Analizi se navodi da bi trebalo usvojiti zakonodavne mehanizme da bi se osigurala urednička nezavisnost redakcija i pravna zaštita novinara kada dođe do promjene vlasništva i/ili uređivačke politike. To je bila i jedna od preporuka koju je SMCG predstavio u decembru nakon analize Zakona o elektronskim medijima i Zakona o medijima.

„Subjekti koji obavljaju medijsku djelatnost bi trebalo da poštuju i pravilno primjenjuju prava novinara iz rada i po osnovu rada“, preporučili su iz Savjeta Evrope.

Takođe, eksperti su istakli da privatne medije trebalo snažno podsticati da se uključe u dijalog sa nacionalnim sindikatom – Sindikatom medija Crne Gore, koji je, kako ističu, duže vrijeme radio na granskom kolektivnom ugovoru.

„Nacrt je spreman već godinu dana, a poslodavci nisu preduzimali nikakve dalje radnje niti reagovali“, piše u Analizi.

Analiza je pokazala i da je medijsko tržište malo i ekonomski slabo razvijeno uz veliku intervenciju države, te da je pravni okvir nekoherentan.  Takođe, jedan od zaključaka je i da nezavisnost javnih emitera mora biti osigurana na nacionalnom i lokalnom nivou.

Prema riječima ekspertkinje SE i urednice izvještaja, Tanje Kerševan Smokvine, potrebno je izvršiti reviziju postojećih propisa sa izbjegavanjem ad hoch i fragmentiranih rješenja, ali i povećati transparentnost i objektivnost finansiranja medija.

„Potrebno je jačanje nezavisnosti i efikasnosti regulacije, jačanje samoregulacije i primjene profesionalnih standarda i obezbjeđivanje sigurnog okruženja za novinare kako bi mogli obavljati svoj posao”, rekla je Kerševan Smokvina.

U Crnoj Gori se, prema riječima ministra Aleksandar Bogdanović, sistematično radi na unaprjeđenju slobode izražavanja, i to kroz zakonodavni okvir koji je zasnovan na principima slobode medija, medijskog pluralizma, nezavisne regulacije i samoregulacije.

Vršiteljka dužnosti ambasadora Evropske unije u Crnoj Gori i šefica Političke sekcije u Delegaciji EU, Plamena Halačeva, poručila je da je sloboda neupitan uslov za bilo koju zemlju kandidata na putu ka članstvu u EU i važan indikator funkcionisanja vladavine prava.