Stejt department: U Srbiji se krše ljudska prava, uznemiravaju novinari, pravosuđe je neefikasno…

0
345
Source/Author: Nova ekonomija

VAŠINGTON, 07.03.2017. – Američki Stejt department objavio je izveštaj o stanju ljudskih prava u svetu, prema kome je 2016. godina obeležena padom slobode govora i udruživanja širom sveta, što je otežalo situaciju za opozicione grupe i aktiviste za zaštitu ljudska prava.

U delu izveštaja koji se odnosi na Srbiju konstatuje se da se najozbiljnija kršenja ljudskih prava odnose na diskriminaciju i socijalno nasilje nad pripadnicima manjinskih grupa, prvenstveno Roma. Uznemiravanje novinara i autocenzura, takođe, su naznačeni kao jedan od velikih problema.

Stejt department konstatovao je da su neefikasan sistem pravosuđa i dužina pritvora doveli do predugačkih suđenja, ali i da su nagativno uticali na pristup pravdi.

Podseća se da su u aprilu prošle godine održani vanredni parlamentani izbori, na kojima je, kako su ocenili posmatrači, biračima ponuđen niz izbora i poštovane su osnovne slobode, uprkos nekim izveštajima o pristrasnom medijskom izveštavanju, neopravdanoj koristi za vršioce državnih funkcija i zamagljivanja razlike između državnih i partijskih aktivnosti.

Ostali problemi koji su prijavljeni tokom godine uključuju i optužbe da policija povremeno prebija zatvorenike, posebno prilikom hapšenja ili privođenja ili dok ne dobije priznanje, navodi se u izveštaju.

Zatvori su ozbiljno prebukirani, sa lošim sanitarijama, osvetljenjem i ventilacijom, a nasilje među zatvorenicima takođe predstavlja problem. U izveštajima se skreće pažnja na optužbe da vlasti u Beogradu nisu uspele da poštuju zabranu ometanja prepiske i komunikacije.

Pitanje velikog broja raseljenih lica iz ratova 1990-ih godina, ali i dolazak izbeglica i migranata sa Bliskog istoka i drugih delova sveta nije rešeno i čeka se dugoročno rešenje. Kako navodi Stejt department, korupcija je zastupljena u zdravstvu, obrazovanju i višim granama vlasti, uključujući i policiju.

Aktivisti za zaštitu ljudskih prava i pojedinci koji su kritikovali vlast prijavili su da su bili izloženi maltretiranju, dodaje se u izveštaju.

Navodi se da su društveno i porodično nasilje nad ženama, zloupotreba dece i diskriminacija osoba sa invaliditetom zastupljeni je u društvu. Navodi se da problem predstavlja trgovina ljudima i uznemiravanje pripadnika LGBT populacije.

Stejt department konstatuje da je Vlada Srbije preduzela korake da procesuira zvaničnike, kako u policiji tako i drugim oblicima vlasti, posle javnog otkrivanja zloupotreba. Ipak, mnogi posmatrači navode da su brojni slučajevi korupcije, društvenog i porodičnog nasilja ostali neprijavljeni i nekažneni.

Mnogi aktivisti za zaštitu ljudskih prava i neki poslanici kritikovali su novog američkog državnog sekretara Reksa Tilersona koji je odbio da javno govori o izveštaju i da ga promoviše.

U godišnjem izveštaju o stanju ljudskih prava u svetu izražava se zabrinutost zbog zabrane slobode medija, slobode na internetu i suzbijanja opozicionih političkih grupa širom sveta. Takođe se ističe da grupe civilnog društva koje predstavljaju različite grupe stanovništva imaju sve manje prostora za delovanje.