Svjetski dan slobode medija: u Sarajevu predstavljeni rezultati istraživanja „Novinarstvo, javno mnjenje i medijske slobode

0
301
Source/Author: BHN
Source/Photo: BHN

Sarajevo, 03.05.2017. – Građani u Bosni i Hercegovini najviše povjerenja imaju u vjerske zajednice (74,6%) i smatraju da sloboda medija nije ili je djelimično pristutna u BiH (79%), i to zbog političkog uticaja i zavisnosti (52.2%), pokazali su rezultati istraživanja „Novinarstvo, javno mnjenje i medijske slobode“ koje je predstavljeno danas u Sarajevu povodom 3. maja, Međunarodnog dana slobode medija.

Prezentaciju je otvorio šef Ureda Fondacije Friedrich Ebert u BiH Marius Müller- Hennig, podsjetivši da su mediji danas širom svijeta u teškoj situaciji, kao i da postoje politički pritisci na novinare, ali i da je broj napada na medijske radnike i dalje veliki.

„Mediji u demokratiji imaju ključnu ulogu, posebno u doba ekspanzije socijalnih medija, a naročito oni koji prenose vjerodostojne i tačne informacije. Stoga im je za rad neophodno obezbjediti tri preduslova: zaštitu od nasilja, redakcijsku i uređivačku nezavisnost, kao i održivi model finansiranja, kako javnih tako i privatnih medija“.

„Ono što zabrinjava u slučaju BiH, prema rezultatima empirijskog istraživanja, jeste porast broja ispitanika koji smatraju da je u nekim slučajevima opravdan napad na novinare, i to u Republici Srpskoj čak 24,7% ispitanika, dok je u Federaciji BiH taj broj znatno manji 6%“, istakla je generalna tajnica BH novinara Borka Rudić, te dodala da građani smatraju političare glavnim kršiteljima novinarskih prava i medijskih sloboda.

„Živimo u zemlji koja donekle poštuje medijske slobode, ali je potrebno još dosta truda uložiti kako bi se popravila sadašnja situacija. Najveći broj ispitanika smatra da je potrebno osigurati bolju primjenu zakona o zaštiti prava novinara te unaprijediti sistem obrazovanja novinara (52,85%), potom da novinari trebaju imati bolji materijalni i finansijski položaj (51,2%), te da kriterij za ulazak u novinarsku profesiju treba biti pooštren (40,6%).

Profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Lejla Turčilo rekla je kako rezultati istraživanja oslikavaju podijeljenost građana BiH, ali i nezadovoljstvo prema medijima, jer smatraju da su nedovoljno kvalitetno informisani.

„Ono što je vidljivo iz istraživanja jeste da su građani sve više kritički nastrojeni prema urednicima i vlasnicima medija, što nam govori da se vlasnici sve više pojavljuju u javnosti, ali se i smanjuje broj onih koji misle da su novinari ugroženi, što pokazuje da sami novinari malo govore o teškim uslovima u kojim rade“, ocijenila je profesorica Turčilo, i dodala da nasilje i napadi na novinare postaju prihvatljivi model ponašnja jer prolaze bez osude i novinarske solidarnosti.

Udruženje/udruga BH novinari predstavljanjem rezultata istraživanja tradicionalno obilježava Svjetski dan slobode medija. Tim povodom prezentacije istraživanja održane su i u drugim gradovima BiH, a za mjesec maj su najavljeni i drugi događaji, konferencije i debate sa fokusom na zaštiti novinara u lokalnim javnim medijima, rješavanju problema u vezi sa funkcionisanjem Javnih servisa u BiH, unapređenju položaja i zaštiti prava novinarki te opstanku tradicionalnih medija u digitalnom dobu.

Istraživanje je predstavljeno u hotelu Evropa u Sarajevu, u organizaciji Fondacije Friedrich Ebert u BiH i Udruženja BH novinari.