U novembru planirano uspostavljanje Fonda za pluralizam medija

This post is also available in: en
0
96

PODGORICA, 15.09.2021. – Fond za podsticanje medijskog pluralizma i raznovrsnost medija trebalo bi da bude uspostavljen u novembru, to je u razgovoru za portal Dnevne najavila ministarka javne uprave, digitalnog društva i medija Tamara Srzentić. 

Komentarišući medijsku scenu, ministarka je kazala da kroz dijalog sa medijima, a u komunikaciji sa predstavnicima MUP-a i Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava rade na identifikaciji rješenja kojima bi cjelokupna novinarska zajednica bila zadovoljna i kojima bi se postigao najbolji efekat – prevencija daljih napada.

Ministarka Srzentić kaže i da Vlada radi na izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru kako bi se adekvatno sankcionisalo i ono što nijesu krivična djela napada na novinare, ali jeste omalovažavanje i druge negativne pojave koje utiču na rad medijskih radnika.

„Na taj način zaokružićemo pravni okvir koji treba da obezbijedi siguran i nesmetan rad novinara/ki, kako u krivičnom, tako i u prekršajnom smislu“, kazala nam je Srzentić.

Vlada će, ističe Srzentić, sa nadležnim ministarstvima razmotriti postojeća krivična djela, zaprijećene kazne, ali eventualno i predvidjeti nova krivična djela u odnosu na počinioce i aktere ponašanja i radnji usmjerenih na medijske radnike.

Portal Dnevne: Za razliku od premijera Zdravka Krivokapića, Vi ste osudili bez izuzetka sve napade na novinare u Crnoj Gori. Kao ministarka za medije kako ocjenjujete koliko su predstavnici sedme sile u Crnoj Gori ugroženi, te da li ćete se za svog mandata založiti da novinari u CG dobiju status službenog lica?

Srzentić: Ova Vlada se zalaže za potpunu slobodu medija i to su ciljevi i vrijednosti koji su jasno istaknuti u ekspozeu predsjednika Vlade, a meni kao resornoj ministarki pripada mandat da u ime Vlade, Ministarstva i lično ime, snažno i otvoreno osudim, a drugi organi dalje i procesuiraju, svaku prijetnju po bezbjednost i napad na novinare/ke.

Prepoznajem pitanje bezbjednosti, pored mnogih drugih, kao ključni problem koji ugrožava novinare/ke i medijske radnike/ce u Crnoj Gori. Zato Vlada radi na izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika, ali i Zakona o javnom redu i miru. Dodatno, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije u saradnji sa Savjetom Evrope već neko vrijeme rade na izradi smjernica za procjenu rizika uslova u kojima rade novinari i za koje očekujemo da će policijskim službenicima u značajnoj mjeri pomoći da unaprijede stepen zaštite medijskih radnika.

Portal Dnevne: Sa relevantnih adresa, konstantno stižu nalazi da sloboda medija Crnoj Gori nije na zadovoljavajućem nivou. Šta Vi vidite kao ključni problem?

Srzentić: Izuzetna polarizacija društva koja se prelila u sve sfere, pa i na sektor medija, sve učestaliji napadi na novinare/ke, stari slučajevi koji ostaju neriješeni, uključujući ubistvo glavnog urednika dnevnih novina Dan, sve veći broj dezinformacija širom regiona koje prate politčka dešavanja u Crnoj Gori, te neadekvatna sankciona politika ključni su problemi koji opterećuju našu medijsku scenu.

Mediji moraju da budu nezavisni i slobodni i da iz različitih uglova otvaraju najznačajnije društvene teme. Medijski pluralizam je neophodan segment predstojećih društvenih i institucionalnih promjena. Tamo gdje su prekršeni etički i profesionalni medijski kodeksi, građani imaju zakonom definisane mehanizme za reagovanje, a iskaljivanje nezadovoljstva na medijske radnike/ce verbalnim i fizičkim napadima predstavlja krivično djelo/prekršaj i to mora biti oštro sankcionisano.

Pored izmjena normativnog okvira, smatramo da je neophodno raditi na povećanju medijske pismenosti, veće informisanosti građana o tome koliko je sloboda medija važna. Vodimo kontinuirani dijalog sa medijima kako bismo došli do aktivnosti i mjera da imaju bolje uslove za njihov rad. Svjesni smo da bi rješavanje neriješenih slučajeva napada, otkrivanje nalogodavaca i počinilaca na medije iz prošlosti umnogome doprinijelo da se pošalje poruka da se nasilje i napadi na novinare neće tolerisati.

Portal Dnevne: Najavili ste da je ova godina posvećena i reformi medijskog zakonodavstva. Koje su to ključne novine za medijsku zajednicu u CG? 

Srzentić: U Vladi smo svjesni izazova u sektoru medija, pa će prva Medijska strategija adresirati neke od njih. Ova godina je posvećena reformi medijskog zakonodavstva. Izmjenama zakona o medijima i javnom servisu biće dodatno pojačana zaštita novinarskih izvora, kao i unaprijeđen izbor članova Savjeta RTCG u smislu nezavisnosti. Takođe, novim zakonom o audio-vizuelnim medijskim uslugama sektor elektronskih medija biće u potpunosti usklađen sa istoimenom direktivnom EU čime će dodatno biti ojačani kapaciteti Agencije za elektronske medije, što je jedan od prioriteta koji je prepoznat u prošlogodišnjem izvještaju EK.

Portal Dnevne: Kada će biti uspostavljen Fond za podsticanje medijskog pluralizma i razvnovrsnost medija, te koliko je predviđeno novčanih sredstava?

Srzentić: Planirano je da Fond za pluralizam bude uspostavljen u novembru. Trenutno smo u završnoj fazi izrade Pravilnika koji će biti na javnoj raspravi u oktobru. Ukupan iznos sredstava opredijeljen za Fond za pluralizam iznosi 860.093,95 eura, od čega 60% pripada Savjetu regulatora za audio-vizuelne medijske usluge, što iznosi 516.056,37 eura, dok 40% sredstava pripada Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija, odnosno 344.037,58 eura za internetske publikacije i štampane medije.

Portal Dnevne: Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija pokrenulo je zajedno sa više crnogorskih medija kampanju kako bi se podigla svijest o značaju vakcinacije tokom pandemije korona virusa. Da li ste zadovoljni rezultatima kampanje, te da li se može očekivati još sličnih akcija?

Srzentić: Dio odgovornog odgovora Vlade na epidemiju izazvanu korona virusom je i informisanje građana o svim procesima vakcinacije, posebno zbog činjenice da je veliki broj građana bio pod uticajem lažnih vijesti i širenja dezinformacija o procesu vakcinacije. Nacionalne i lokalne vlasti i mediji treba da rade zajedno kako bi obezbijedili da u javnosti budu prisutne tačne, provjerene i objektivne informacije koje se baziraju na zvaničnim izvorima.

Ovo je posebno bilo značajno sa stanovišta edukacije i podizanja svijesti javnosti u Crnoj Gori o važnosti i značaju  vakcinacije. Zato smo i kreirali Konkurs za dodjelu budžetskih sredstava za kreiranje informativnih i edukativnih sadržaja u dnevnim štampanim medijima i na internetskim publikacijama u vezi sa procesom vakcinacije protiv korona virusa i epidemiološkim mjerama u 2021. godini, kroz koji su podržana 22 projekta čija je ukupna vrijednost 150.000 eura.

U okviru kampanje je publikovan veliki broj tekstova, izjava, intervjua objava koji su dali odgovore na ključna pitanja i izazove u vezi sa vakcinacijom I doprinijeli većoj posjećenosti zvaničnog Vladinog sajta covidodgovor.me.