Usvojen zakon o “zviždačima”

0
348
Source/Author: mojahercegovina.com
Source/Photo: mojahercegovina.com

BANJA LUKA, 15.06.2017.-Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas Krivični zakonik Srpske koji spada u set antikorupcionih zakona, a razlog za njegovo donošenje jeste to što se u odnosu na postojeći Krivični zakon iz 2003. godine, koji je više puta dopunjavan, desilo više promjena, kao i pojava novih krivičnih djela i njihovih obilježja.

Prihvaćeni su amandmani SNSD-a među kojima su i oni po kojima se amnestija i pomilovanje mogu dati tek nakon izdržane dvije trećine izrečene kazne dugotrajnog zatvora, kao i o vremenu zastarijevanja krivičnog gonjenja u zavisnosti od dužine zatvorske kazne, koja se izriče za izvršeno djelo.

Među prihvaćenim amandmanima PDP-a je i amandman koji tretira kazne za protivpravni prekid trudnoće.

Nije prihvaćen amandman grupe poslanika iz neformalnog Antikoruptivnog kluba po kojem ne zastarijeva krivično gonjenje za zloupotrebe u procesu privatizacije. Nije usvojen ni amandman Odbora jednakih mogućnosti Narodne skupštine Srpske o formiranju registra pedofila, jer će ta materija biti regulisana drugim zakonskim rješenjem.

Skupština je usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) Srpske po hitnom postpuku, koji sadrži neophodne izmjene zbog izvršene organizacione promjene u smislu osnivanja policijskih uprava, umjesto ranijih centara i stanica javnih bezbjednosti.

Usvojen je i Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju, u cilju poboljšanja situacije u društvu i ohrabrivanja lica da prijavljuju korupciju i kriminal, a ovo je prvo zakonsko rješenje u Srpskoj, kojim se štite lica koja prijavljuju korupciju, takozvane “zviždače”.

Narodna skupština je usvojila i Zakon o poreskom sistemu Srpske, koji ima za cilj stvaranje pravila na osnovu kojih će uvođenje, mijenjanje ili ukidanje bilo kog poreskog ili neporeskog davanja biti u funkciji kreiranja optimalnog poreskog opterećenja svih poreskih obveznika Srpske.

Usvojena je Informacija o projektu “Projektovanje, izgradnja i opremanje nove bolnice Istočno Sarajevo po sistemu ključ u ruke”, u kojoj se navodi da će nova bolnica imati oko 14.000 metara kvadratnih prostora sa oko 210 bolesničkih kreveta, sa novim namještajem, nemedicinskom i medicinskom opremom. Poslanici su usvojili i zaključak po kojem se obavezuje Vlada Srpske da obezbijedi potrebna sredstva za realizaciju ovog projekta u republičkom budžetu na poziciji Ministarstva zdravlja, koja će biti isplaćivana u tranšama.

Usvojen je i Zakon o Nacionalnom parku “Drina”, koji će zauzimati prostor na području opštine Srebrenica, kojim je propisano da pravo svojine na nepokretnosti ostaje nepromijenjeno stupanjem na snagu ovog zakona, što znači da će građani čija se privatna imovina nalazi u zoni budućeg parka i dalje biti vlasnici svojih imanja.

Usvojen je Nacrt zakona o stranim ulaganjima, kojim je ulaganje dozvoljeno u svim sektorima, osim u namjenskoj industriji i javnom informisanju, pri čemu je pojam javno informisanje sveden na uži i jasniji pojam medijski poslovi, te je izvršena dodatna liberalizacija mogućnosti stranih ulaganja u ovaj sektor.

Nastavak sjednice Narodne skupštine Republike Srpske prema ranije usvojenom dnevnom redu je zakazan za 4. juli sa početkom u 10.00 časova.