Vijeće Evrope upozorava na opasnost od gašenja javnog RTV servisa u BIH

0
304
Source/Author: CoE

Sarajevo, 20.04.2017.-Radio-televizija Bosne i Hercegovine (BHRT) izložena je mogućnosti gašenja jer nije usaglašen plan uspostave održivog sistema finansiranja javnog medijskog servisa.

BHRT se suočava sa ozbiljnim finansijskim poteškoćama koje uključuju i dugove prema osoblju i pružaocima usluga, među kojima je i Evropska radiodifuzna unija (EBU). Zbog toga je funkcionisanje i emitovanje javnog servisa reducirano od juna 2016. godine, a EBU je pokrenula tužbu za isplatu akumuliranih dugova i primjenila “Sankcije 3” prema BHRT-u, čime je obustavila pružanje usluga javnom servisu BiH, navodi se u upozorenju.