Viši sud u Pančevu ukinuo dve presude protiv Stefana Cvetkovića, novinara iz Bele Crkve

0
387
Source/Author: 013info.rs, Vladimir Đoković
Source/Photo: Medija Centar Beograd

PANČEVO, 11.04.2017. – Odlučujući u drugostepenom postupku Viši sud u Pančevu ukinuo je dve presude protiv Stefana Cvetkovića koje je doneo Osnovni sud u Vršcu, dok se žalbe na treću i dalje razmatraju.

– Viši sud u Pančevu ukinuo je presudu Osnovnog suda u Vršcu kojom je okrivljeni Stefan Cvetković oglašen krivim da je izvršio dva krivična dela uvrede na štetu privatnog tužioca Predraga Belića i osuđen na jedinstvenu novčanu kaznu u iznosu od 400.000,00 dinara. Predmet je vraćen Osnovnom sudu u Vršcu na ponovni postupak, saopštio je Viši sud u Pančevu.

Ovakvu odluku Viši sud u Pančevu doneo je 24. marta. Kako se dalje navodi u saopštenju Višeg suda “ukinuta je presuda Osnovnog suda u Vršcu kojom je okrivljeni Cvetković Stefan po privatnim krivičnim tužbama Sušec Željka, Simeunović Dejana i Tasić Zorana oglašen krivim zbog izvršenja pet krivičnih dela uvrede i da krivična dela neovlašćeno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka i okrivljeni Cvetković Stefan osuđen na jedinstvenu kazu zatvora u trajanju od jedne godine i novčanu kaznu u iznosu od jedan milion dinara, i predmet vraćen prvostepenom sudu na ponovni postupak”.

– Pred Višim sudom u Pančevu još uvek je u toku žalbeni postupak u kom se odlučuje o osnovanosti izjavljene žalbe na presudu Osnovnog suda u Vršcu kojom je po privatnoj krivičnoj tužbi Malović Branka, Cvetković Stefan osuđen na jedinstvenu kazu zatvora u trajanju od jedne godine i tri meseca za dva krivična dela neovlašćeno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka i novčanu kaznu od 750.000,00 dina, za više krivičnih dela uvrede, navedeno je u saopštenju Višeg suda u Pančevu.