Vranjske tužile Grad Vranje zbog medijskog konkursa

0
319
Source/Author: Vranjske, I. V.
Source/Photo: Foto: Vranjske

VRANJE, 30.08.2017. – Novinsko-izdavačko preduzeće Vranjske d.o.o. tužilo je Gradsko veće Grada Vranja Upravnom sudu u Beogradu, tražeći poništenje rešenja tog gradskog organa o dodeli sredstava za sufinansiranje projekata iz budžeta Grada kojim se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja za 2017. godinu.

U obrazloženju tužbe, koja je podneta preko beogradske advokatske kancelarije „Vuković&partners“, navodi se da u postupku donošenja akta (rešenja br.06-163/3/2017-04 od 20 jula 2017. godine) „nije uopšte ili nije pravilno primenjen zakon“, da „u postupku donošenja akta nije postupljeno po pravilima postupka“, kao i da je „činjenično stanje nepotpuno i netačno utvrđeno“, te da je „iz utvrđenih činjenica izveden nepravilan zaključak u pogledu činjeničnog stanja“.

Nepravilnosti na koje tužbom ukazuju Vranjske su sledeće i detaljno su obrazložene u tužbi.

Najpre, Rešenje o imenovanju komisije za ocenu projekata i rešenje o izmeni i dopuni tog rešenja, nisu imala obrazloženje, kao jedan od obaveznih elemenata rešenja.

„Time su tužilac, učesnici konkursa i kompletna javnost onemogućeni da budu obavešteni i upoznati sa kriterijumima i postupkom imenovanja članova Komisije za ocenu projekata“, navodi se u tužbi i dodaje da se zbog toga ne zna „ko je i kada predložio kandidate, da li su ih predložila novinarska udruženja koja ispunjavaju uslove za to, kao ni da li su odabrani članovi zaista medijski radnici i nezavisni medijski stručnjaci, da li su u sukobu interesa“ i sl.

Jedna od krupnijih nepravilnosti na koju se ukazuje je da je u Rešenju o imenovanju Komisije za ocenu projekata objavljen „neistinit sadržaj“, da je Slobodan Marković predstavljen kao član Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS), iako to nije, što ukazuje na veoma ozbiljan propust, čak i na pokušaj obmanjivanja javnosti u pogledu članstva tog lica u NUNS-u, njegove stručnosti i nezavisnosti.

U tužbi se potom ukazuje na izostanak obrazloženja u Odluci o raspodeli sredstava koju donosi rukovodilac organa koji je raspisao konkurs (u konkretnom slučaju gradonačelnik Slobodan Milenković), te da taj akt sadrži samo prekopirano obrazloženje Komisije za ocenu projekata, a ne i sopstveno obrazloženje, što je u suprotnosti sa odredbama Zakona o opštem upravnom postupku.

U tužbi se ukazuje i da su novac dobila dva medija (ukupno 500.000 dinara) koji nisu ispunjavali uslove da učestvuju na konkursu, jer do isteka roka za podnošenje prijava nisu bili upisani u Registar medija koji vodi Agencija za privredne registre, što je bio jedan od obaveznih uslova konkursa.

Vranjske tužbom od Upravnog suda Republike Srbije u Beogradu traže da se donese presuda kojom će se u celosti poništiti Rešenje Gradskog veća Grada Vranja o dodeli sredstava za sufninasiranje medija.

Vranjske su u skladu sa članom 23, stav 2 Zakona o upravnim sporovima tužbom zatražile i da se odloži izvršenje spornog rešenja u celosti, što je od izuzetne važnosti za javni interes, jer bi u suprotnom, raspodelom sredstava učesnicima na konkursu koji ne ispunjavaju uslove, moglo doći do nepovratnog gubitka opredeljenih sredstava.

Upravnom sudu Vranjske su dostavile sve dokaze u prilog navoda iz tužbe.