Vrhovni sud oslobodio novinare po tužbi Milanovića

0
331
Source/Author: N1
Source/Photo: Foto: Pixabay

BEOGRAD, 19.01.2018. – Vrhovni kasacioni sud preinačio je odluku Apelacionog suda i doneo oslobađajući presudu u procesu koji je nekadašnji direktor RTS Dragoljub Milanović vodio protiv B92, glavnog urednika te kuće Verana Matića i novinara Nikole Radišića.

Milanović je podneo tužbu za povredu časti i ugleda, zbog priloga u kome je navedeno da je “žrtvovao 16 radnika RTS” u bombardovanju zgrade državne televizije 1999. godine.

Presudom Višeg suda tuženi su oslobođeni odgovornosti, ali je Apelacioni sud u Beogradu takvu odluku poništio i preinačio je, smatrajući da Dragoljub Milanović nije bio javna ličnost u vreme emitovanja priloga, te ne podleže delu Zakona o informisanju koji predviđa da javne ličnosti moraju da trpe viši nivo kritike.

Vrhovni kasacioni sud je nakon žalbe koju su podneli pravni zastupnici B92, Matića i Radišića, doneo odluku da su prilog i novinarski komentari bazirani na pravosnažnoj sudskoj odluci kojom je Dragoljub Milanović “oglašen krivim za krivično delo protiv opšte sigurnosti koje je za posledicu imalo smrt 16 radnika RTS, a koje je izvršeno sa eventualnim umišljanjem”.

Vrhovni kasacioni sud smatra da je vrednosni sud novinara, da je Milanović “žrtvovao” 16 radnika RTS, zasnovan na osnovu istinitih iskaza iz pravosnažne sudske odluke i da nema povrede prava na čast i ugled.

Presuda podrazumeva i da će Dragoljub Milanović morati da vrati novac koji je dobio na ime naknade štete i troškova sudskog postupka po presudi Apelacionog suda u Beogradu.

Odluka Vrhovnog kasacionog suda je konačna i na nju ne postoji pravo žalbe.